جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65003تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1355,190,000700,000,0001394/10/12
64703تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/09
64720تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/10/09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394/10/09
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394/10/07
64572تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394/10/07
64331تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,700,0001,766,100,0001394/10/05
64332تهراناقدسیهآپارتمانفروش27513,000,0003,575,000,0001394/10/05
64355تهراناقدسیهآپارتمانفروش1696,000,0001,014,000,0001394/10/05
64055تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1565,300,000826,300,0001394/10/02
64056تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394/10/02
64092تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/10/02
63644تهراناقدسیهکلنگیفروش2005,000,000,0001394/09/29
63385تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63386تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63406تهراناقدسیهآپارتمانفروش13411,940,0001,600,000,0001394/09/26
63425تهراناقدسیهآپارتمانفروش1186,000,000708,000,0001394/09/26
63108تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1728,000,0001,376,000,0001394/09/24
63118تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001394/09/24
63129تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/09/24
62600تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2399,690,0001,550,000,0001394/09/17
62602تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001394/09/17
62622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1257,730,000850,000,0001394/09/17
62025تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394/09/09
62051تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001394/09/09
61840تهراناقدسیهآپارتمانفروش1015,800,000585,800,0001394/09/07
61856تهراناقدسیهآپارتمانفروش1786,000,0001,068,000,0001394/09/07
61862تهرانصاحبقرانیهکلنگیفروش95024,000,00019,200,000,0001394/09/07
61671تهراناقدسیهآپارتمانفروش36612,000,0004,392,000,0001394/09/04
61672تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394/09/04
Page top