جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394/11/29
68993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394/11/26
68731تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15115,500,0002,340,500,0001394/11/24
68765تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394/11/24
68587تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394/11/21
68586تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/11/21
68622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/11/21
68609تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001394/11/21
68356تهراناقدسیهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/11/19
68323تهراناقدسیهآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394/11/19
68344تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/11/19
68148تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/11/17
68154تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394/11/17
67847تهراناقدسیهآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394/11/13
67861تهراناقدسیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394/11/13
67532تهراناقدسیهکلنگیفروش35010,720,0002,250,000,0001394/11/10
67546تهراناقدسیهکلنگیفروش1008,500,0001,105,000,0001394/11/10
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/11/08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/11/08
67121تهراناقدسیهآپارتمانفروش24715,000,0003,705,000,0001394/11/06
67122تهراناقدسیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/11/06
67139تهراناقدسیهکلنگیفروش21311,000,0002,288,000,0001394/11/06
67153تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,606,0001,750,000,0001394/11/06
66857تهراناقدسیهآپارتمانفروش11718,500,0002,165,000,0001394/11/04
66858تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش39010,460,0002,300,000,0001394/11/04
66900تهراناقدسیهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/11/04
66640تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001394/11/01
66639تهراناقدسیهآپارتمانفروش12211,000,0001,342,000,0001394/11/01
66661تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/11/01
66674تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001394/11/01
Page top