جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72733تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395/01/30
72355تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001395/01/25
71914تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395/01/22
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395/01/17
70848تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش1418,000,0001,128,000,0001395/01/16
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395/01/15
71352تهرانبلور اوشان آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001395/01/14
71275تهراناقدسیهآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001395/01/14
71295تهراناقدسیهآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395/01/14
71189تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394/12/24
71120تهراناراجآپارتمانفروش1335,050,000670,000,0001394/12/22
70832تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/12/17
70868تهراننوبنیادآپارتمانفروش686,540,000445,000,0001394/12/17
70684تهراناقدسیهآپارتمانفروش1036,800,000700,400,0001394/12/15
70685تهراناقدسیهکلنگیفروش9815,591,0002,900,000,0001394/12/15
70713تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394/12/15
62845تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001394/12/13
70416تهراناقدسیهآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394/12/11
70169تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001394/12/09
70187تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/12/09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394/12/09
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/12/05
69640تهراناقدسیهآپارتمانفروش957,105,000675,000,0001394/12/03
69641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394/12/03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/12/03
69326تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394/11/29
69327تهراناقدسیهآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394/11/29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394/11/29
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394/11/29
68993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394/11/26
Page top