املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91233تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره571,500,00025,000,0001395/09/01
91103تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/08/29
91102تهراناقدسیهآپارتمانفروش10811,000,0001,188,000,0001395/08/29
91101تهراناقدسیهآپارتمانفروش24111,000,0002,651,000,0001395/08/29
90917تهراناقدسیهمغازهرهن و اجاره8012,000,000300,000,0001395/08/26
90916تهران شهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره842,700,00025,000,0001395/08/26
90774تهراناقدسیه - سپندآپارتمانرهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/08/25
90773تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1658,000,000100,000,0001395/08/25
90705تهراناقدسیهآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/08/25
90704تهراناقدسیهآپارتمانفروش30520,000,0006,100,000,0001395/08/25
90703تهراناقدسیهآپارتمانفروش707,200,000504,000,0001395/08/25
90573تهرانشهرک ابوذر آپارتمانرهن و اجاره2005,000,00050,000,0001395/08/24
90571تهراناقدسیهمغازهرهن و اجاره452,200,00010,000,0001395/08/24
90572تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره921,500,00050,000,0001395/08/24
90570تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/08/24
90330تهراناقدسیهآپارتمانفروش1458,500,0001395/08/23
90329تهراناقدسیهآپارتمانفروش12511,500,0001,437,500,0001395/08/23
90328تهران شهرک لالهآپارتمانفروش1335,940,000790,000,0001395/08/23
90119تهراناقدسیهاداریرهن و اجاره1104,500,00050,000,0001395/08/20
90117تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1182,000,00080,000,0001395/08/20
90079تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش8912,134,0001,080,000,0001395/08/20
90078تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001395/08/20
90077تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001395/08/20
89932تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/08/19
89930تهرانفیروز بخشآپارتمانرهن و اجاره1413,500,00080,000,0001395/08/19
89764تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1802,000,000150,000,0001395/08/18
89737تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,500,0001,890,000,0001395/08/18
89736تهراناقدسیهآپارتمانفروش12614,500,0001,827,000,0001395/08/18
89735تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش13110,500,0001,375,500,0001395/08/18
89439تهراناقدسیهآپارتمانرهن432600,000,0001395/08/13
Page top