جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79848تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001395/05/04
79829تهراناقدسیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/05/04
79718تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395/05/02
79693تهراناقدسیه - سپندمستغلاتفروش46026,530,00012,600,000,0001395/05/02
79676تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001395/05/02
79544تهراناقدسیهآپارتمانفروش1289,500,0001,216,000,0001395/04/30
79535تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001395/04/30
79523تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش90695,000,0001395/04/30
79187تهراناقدسیهآپارتمانفروش90695,000,0001395/04/28
79173تهراناقدسیهآپارتمانفروش1008,100,000810,000,0001395/04/28
79158تهراناقدسیهآپارتمانفروش8310,500,000871,500,0001395/04/28
78928تهراناقدسیهآپارتمانفروش1926,000,0001,152,000,0001395/04/26
78916تهرانبلوار اوشانمستغلاتفروش1002,400,00080,000,0001395/04/26
78904تهراناقدسیهآپارتمانفروش976,300,000611,100,0001395/04/26
78794تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001395/04/24
78787تهراناقدسیهمستغلاتفروش1002,400,00080,000,0001395/04/24
78775تهراناقدسیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001395/04/24
78510تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش17018,000,0003,060,000,0001395/04/22
78500تهراناقدسیه - سپندمستغلاتفروش46026,530,00012,600,000,0001395/04/22
78482تهراناقدسیهآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001395/04/22
78219تهراناقدسیهآپارتمانفروش11011,000,000660,000,0001395/04/20
78167تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001395/04/20
78166تهراناقدسیه - فیروز بخش آپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001395/04/20
75647تهراناقدسیهآپارتمانفروش18313,500,0002,470,500,0001395/03/16
75036تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001395/03/08
75042تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,500,0001,728,000,0001395/03/08
75045تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395/03/08
74815تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395/03/04
73701تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/02/08
73439تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001395/02/06
Page top