جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83625تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش10811,000,0001,188,000,0001395/06/10
83624تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/06/10
83592تهرانبلوار اوشانمغازهرهن و اجاره406,000,00050,000,0001395/06/09
83418تهراناقدسیهآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/08
83417تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/06/08
83296تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره653,000,00050,000,0001395/06/07
83233تهراناقدسیهکلنگیفروش160کارشناسیکارشناسی1395/06/06
83210تهراناقدسیهآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001395/06/06
83209تهراناقدسیهآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001395/06/06
83145تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/06/04
82892تهراناقدسیه - سپندآپارتمانرهن و اجاره2406,000,000100,000,0001395/06/02
82875تهراناقدسیهآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395/06/02
82866تهراناقدسیهآپارتمانفروش25517,000,0004,335,000,0001395/06/02
82855تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/06/02
82752تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانرهن و اجاره135500,000140,000,0001395/06/01
82744تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2405,800,000150,000,0001395/06/01
82734تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1501,400,000130,000,0001395/06/01
81824تهراناقدسیهآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001395/05/23
81509تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395/05/20
81227تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,250,000500,000,0001395/05/18
80961تهراناقدسیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/05/16
80867تهراناقدسیهآپارتمانفروش819,500,000769,500,0001395/05/14
80862تهرانشهرک لالهآپارتمانفروش1184,800,000566,400,0001395/05/14
80835تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001395/05/14
80470تهراناقدسیهکلنگیفروش230کارشناسیکارشناسی1395/05/12
80453تهراناقدسیهآپارتمانفروش1105,909,000650,000,0001395/05/12
80431تهراناقدسیهآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001395/05/12
80286تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001395/05/10
80262تهرانشهرک گلها آپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1395/05/10
80141تهراناقدسیهآپارتمانفروش1759,500,0001,662,500,0001395/05/07
Page top