املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22714تهراناقدسیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-08-03
22704تهراناقدسیهآپارتمانفروش1386,500,000897,000,0001393-08-03
22709تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393-08-03
22723تهراناقدسیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-08-03
22763تهراناقدسیهآپارتمانفروش23012,000,0001393-08-03
22291تهراناقدسیه _ سپندآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001393-07-28
22311تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393-07-28
22338تهراناقدسیهکلنگیفروش98025,000,00024,500,000,0001393-07-28
22362تهراناقدسیهکلنگیفروش37116,000,0005,936,000,0001393-07-28
22068تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22069تهراناقدسیهآپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-07-26
22071تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1518,000,0001,208,000,0001393-07-26
22072تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001393-07-26
22073تهراناقدسیهآپارتمانفروش1445,200,000748,800,0001393-07-26
22074تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,800,000412,800,0001393-07-26
22095تهراناقدسیهآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393-07-26
22096تهراناقدسیهآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-26
22097تهراناقدسیهآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393-07-26
22104تهراناقدسیهآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001393-07-26
22105تهراناقدسیهمغازهفروش3243,000,0001,376,000,0001393-07-26
22106تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,300,000464,400,0001393-07-26
21596تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش17813,500,0002,403,000,0001393-07-22
21597تهراناقدسیهویلافروش27020,000,0001393-07-22
21598تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش807,800,000624,000,0001393-07-22
21599تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393-07-22
21294تهراناقدسیهمغازهفروش19600,000,0001393-07-19
21296تهراناقدسیهآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001393-07-19
20820تهرانبلوار ارتش آپارتمانفروش759,200,000690,000,0001393-07-14
20821تهراناقدسیهمستغلاتمعاوضه650کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20822تهراناقدسیهآپارتمانفروش116کارشناسیکارشناسی1393-07-14
Page top