جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19145تهراناقدسیهآپارتمانفروش1756,900,0001,207,500,0001393/07/01
18930تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/06/30
18931تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,550,000390,000,0001393/06/30
18729تهراناقدسیهآپارتمانفروش13313,000,0001,729,000,0001393/06/29
18730تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393/06/29
18731تهراناقدسیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/06/29
18732تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001393/06/29
18433تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393/06/27
18434تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/06/27
18435تهراناقدسیهآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393/06/27
18449تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001393/06/27
18484تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393/06/27
18197تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/25
18199تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393/06/25
18006تهراناقدسیهآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18007تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393/06/24
18008تهراناقدسیهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18009تهراناقدسیهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1393/06/24
17508تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/06/22
17511تهراناقدسیهآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393/06/22
17514تهراناقدسیهآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001393/06/22
16377تهرانبلوار ارتشآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001393/06/19
17217تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393/06/19
17218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393/06/19
17219تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393/06/19
17220تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393/06/19
17228تهراناقدسیهآپارتمانفروش1375,500,000357,500,0001393/06/19
17229تهراناقدسیهآپارتمانفروش30010,500,0003,150,000,0001393/06/19
16734تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393/06/17
16752تهراناقدسیهآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1393/06/17
Page top