جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20713تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/07/12
20714تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393/07/12
20720تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393/07/12
20724تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393/07/12
20614تهراناقدسیه - ازگلآپارتمانفروش1115,300,000588,300,0001393/07/10
20616تهراناقدسیهآپارتمانفروش29214,000,0004,088,000,0001393/07/10
20620تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393/07/10
20354تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393/07/08
20355تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001393/07/08
20356تهراناقدسیهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393/07/08
20357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001393/07/08
19831تهراناقدسیه - شهرک قائم آپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393/07/06
19832تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,400,000985,600,0001393/07/06
19833تهراناقدسیهآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001393/07/06
19834تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001393/07/06
19835تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,500,0001,241,000,0001393/07/06
19836تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393/07/06
19804تهراناقدسیهآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393/07/05
19805تهراناقدسیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001393/07/05
19806تهراناقدسیهآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/07/05
19491تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/07/02
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393/07/02
19493تهراناقدسیهآپارتمانفروش1346,350,000850,000,0001393/07/02
19494تهراناقدسیهاداریفروش80کارشناسیکارشناسی1393/07/02
19142تهراناقدسیهآپارتمانفروش828,500,000697,000,0001393/07/01
19143تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/07/01
19145تهراناقدسیهآپارتمانفروش1756,900,0001,207,500,0001393/07/01
18930تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/06/30
18931تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,550,000390,000,0001393/06/30
18729تهراناقدسیهآپارتمانفروش13313,000,0001,729,000,0001393/06/29
Page top