املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32954تهراناقدسیهآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001393-11-05
32955تهراناقدسیهآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-11-05
32809تهراناقدسیهآپارتمانفروش1627,720,0001,250,000,0001393-11-04
32821تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001393-11-04
32554تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,900,000530,000,0001393-11-01
32607تهراناقدسیهآپارتمانفروش17813,700,0002,438,600,0001393-11-01
32251تهراناقدسیهکلنگیفروش16012,500,0002,000,000,0001393-10-29
32268تهراناقدسیهکلنگیفروش1606,000,0001,900,000,0001393-10-29
32114تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14411,200,0001,612,800,0001393-10-27
32099تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393-10-27
31802تهراناقدسیهآپارتمانفروش1116,000,000666,000,0001393-10-24
31774تهراناقدسیهآپارتمانفروش2302,608,000600,000,0001393-10-24
31773تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393-10-24
31525تهراناقدسیهآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393-10-22
31526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393-10-22
31543تهراناقدسیهآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001393-10-22
31568تهراناقدسیهکلنگیفروش37115,000,0005,565,000,0001393-10-22
31376تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393-10-21
31390تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393-10-21
31433تهراناقدسیهآپارتمانفروش2028,500,0001,717,000,0001393-10-21
31109تهراناقدسیهآپارتمانفروش13710,000,0001,370,000,0001393-10-18
30856تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001393-10-16
30739تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393-10-15
30430تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-10-13
30432تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-10-13
30447تهراناقدسیهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393-10-13
30474تهراناقدسیهآپارتمانفروش1084,800,000518,400,0001393-10-13
30107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,800,00073,660,0001393-10-10
30124تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,850,000700,000,0001393-10-10
30166تهراناقدسیهکلنگیفروش55824,000,00013,392,000,0001393-10-10
Page top