جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86399تهراناقدسیهآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001395/07/10
86398تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001395/07/10
86383تهراننوبنیادآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001395/07/09
86328تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن120130,000,0001395/07/08
86327تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1171,300,00080,000,0001395/07/08
86186تهراناقدسیهمغازهرهن و اجاره156,000,000100,000,0001395/07/06
86185تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره933,000,00035,000,0001395/07/06
86184تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/07/06
86124تهراناقدسیهآپارتمانفروش12210,000,0001,220,000,0001395/07/06
86123تهراناقدسیهآپارتمانفروش19517,000,0003,315,000,0001395/07/06
86017تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00030,000,0001395/07/05
86020تهرانشهرک دانشگاهآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00030,000,0001395/07/05
86019تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/05
86018تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره1082,500,00050,000,0001395/07/05
85955تهرانصاحبقرانیه آپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/07/04
85866تهرانفیروزبخشآپارتمانرهن و اجاره1413,500,00080,000,0001395/07/04
85842تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,75021,000,00036,750,000,0001395/07/04
85843تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,700,0002,534,500,0001395/07/04
85865تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1312,600,00050,000,0001395/07/04
85550تهراناقدسیهمستغلاتفروش2,16012,000,00025,920,000,0001395/07/01
85548تهراناقدسیهآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395/07/01
85465تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1307,000,000100,000,0001395/06/29
85346تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85345تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره90700,00080,000,0001395/06/28
85251تهراناقدسیهآپارتمانفروش14314,000,0002,000,000,0001395/06/27
85250تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001395/06/27
84611تهرانشهرک ابوذرآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00030,000,0001395/06/18
84369تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/16
84171تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2106,000,00020,000,0001395/06/15
84039تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/14
Page top