جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29857تهراناقدسیهآپارتمانفروش576,800,000387,600,0001393/10/08
29878تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/10/08
29644تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001393/10/07
29474تهراناقدسیهآپارتمانفروش815,358,025434,000,0001393/10/06
29363تهراناقدسیهآپارتمانفروش10410,200,0001,060,800,0001393/10/05
29364تهراناقدسیهآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/10/05
29163تهراناقدسیهآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393/10/03
28683تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001393/09/29
28759تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,600,000684,000,0001393/09/29
28817تهراناقدسیهآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001393/09/29
28825تهراناقدسیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001393/09/29
28428تهراناقدسیهآپارتمانفروش855,650,000480,000,0001393/09/26
28449تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/09/26
28458تهراناقدسیهآپارتمانفروش786,100,000475,800,0001393/09/26
28074تهراناقدسیهکلنگیفروش735کارشناسیکارشناسی1393/09/23
28075تهراناقدسیهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/09/23
28077تهراناقدسیهآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393/09/23
28083تهراناقدسیهآپارتمانفروش946,900,000648,600,0001393/09/23
28120تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001393/09/23
28180تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14811,500,0001,702,000,0001393/09/23
28181تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش13913,000,0001,807,000,0001393/09/23
28184تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,655,000400,000,0001393/09/23
28185تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1405,700,000798,000,0001393/09/23
28189تهراناقدسیهآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/09/23
28208تهراناقدسیهآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393/09/23
28210تهراناقدسیهآپارتمانفروش577,000,000399,000,0001393/09/23
27965تهراناقدسیهآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001393/09/20
27966تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393/09/20
27970تهراناقدسیهآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393/09/20
27588تهراناقدسیهآپارتمانفروش978,500,000824,500,0001393/09/18
Page top