جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32099تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/10/27
31802تهراناقدسیهآپارتمانفروش1116,000,000666,000,0001393/10/24
31774تهراناقدسیهآپارتمانفروش2302,608,000600,000,0001393/10/24
31773تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/10/24
31525تهراناقدسیهآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393/10/22
31526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393/10/22
31543تهراناقدسیهآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001393/10/22
31568تهراناقدسیهکلنگیفروش37115,000,0005,565,000,0001393/10/22
31376تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393/10/21
31390تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393/10/21
31433تهراناقدسیهآپارتمانفروش2028,500,0001,717,000,0001393/10/21
31109تهراناقدسیهآپارتمانفروش13710,000,0001,370,000,0001393/10/18
30856تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001393/10/16
30739تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393/10/15
30430تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/10/13
30432تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/10/13
30447تهراناقدسیهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393/10/13
30474تهراناقدسیهآپارتمانفروش1084,800,000518,400,0001393/10/13
30107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,800,00073,660,0001393/10/10
30124تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,850,000700,000,0001393/10/10
30166تهراناقدسیهکلنگیفروش55824,000,00013,392,000,0001393/10/10
29930تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,600,000693,000,0001393/10/09
29856تهراناقدسیهآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001393/10/08
29857تهراناقدسیهآپارتمانفروش576,800,000387,600,0001393/10/08
29878تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/10/08
29644تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001393/10/07
29474تهراناقدسیهآپارتمانفروش815,358,025434,000,0001393/10/06
29363تهراناقدسیهآپارتمانفروش10410,200,0001,060,800,0001393/10/05
29364تهراناقدسیهآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/10/05
29163تهراناقدسیهآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393/10/03
Page top