جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36972تهراناقدسیهآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393/12/11
36973تهراناقدسیهآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393/12/11
36711تهراناقدسیهآپارتمانفروش12710,000,0001,270,000,0001393/12/07
36710تهراناقدسیهآپارتمانفروش12617,000,0002,142,000,0001393/12/07
36317تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001393/12/05
36318تهراناقدسیه - شهرک لالهآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001393/12/05
36061تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393/12/02
36062تهراناقدسیهآپارتمانفروش10410,200,0001,060,800,0001393/12/02
35820تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393/11/30
35821تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/11/30
35356تهراناقدسیهآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393/11/26
35357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/11/26
28344تهراناقدسیهاداریپیش فروش859,000,000765,000,0001393/11/25
34561تهراناقدسیهآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393/11/19
34562تهراناقدسیهآپارتمانفروش1605,500,000880,000,0001393/11/19
33794تهراناقدسیهآپارتمانفروش655,850,000380,000,0001393/11/12
33795تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/11/12
29097تهراناقدسیهزمینفروش10,00012,500,000125,000,000,0001393/11/08
33522تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,500,000523,000,0001393/11/08
33523تهراناقدسیهآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001393/11/08
33114تهراناقدسیهکلنگیفروش21010,000,0002,100,000,0001393/11/06
32954تهراناقدسیهآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001393/11/05
32955تهراناقدسیهآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393/11/05
32809تهراناقدسیهآپارتمانفروش1627,720,0001,250,000,0001393/11/04
32821تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001393/11/04
32554تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,900,000530,000,0001393/11/01
32607تهراناقدسیهآپارتمانفروش17813,700,0002,438,600,0001393/11/01
32251تهراناقدسیهکلنگیفروش16012,500,0002,000,000,0001393/10/29
32268تهراناقدسیهکلنگیفروش1606,000,0001,900,000,0001393/10/29
32114تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14411,200,0001,612,800,0001393/10/27
Page top