جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39824تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/01/31
39825تهراناقدسیهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/01/31
39860تهراناقدسیهآپارتمانفروش877,200,000626,400,0001394/01/31
39599تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394/01/29
39639تهراناقدسیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394/01/29
39386تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,625,0001,700,000,0001394/01/26
39388تهراناقدسیهکلنگیفروش3709,700,0001,550,000,0001394/01/26
39392تهراناقدسیه - سپندزمینفروش1,15017,000,0001394/01/26
39104تهراناقدسیهمستغلاتفروش1157,000,0001394/01/24
39105تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001394/01/24
39106تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش36015,000,0005,400,000,0001394/01/24
38788تهراناقدسیهآپارتمانفروش1307,700,0001,000,000,0001394/01/20
38787تهراناقدسیهمستغلاتفروش900کارشناسیکارشناسی1394/01/20
38786تهراناقدسیهکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001394/01/20
38811تهراناقدسیهآپارتمانفروش966,250,000600,000,0001394/01/20
38741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,280,000660,000,0001394/01/19
38740تهراناقدسیهآپارتمانفروش1445,200,000748,800,0001394/01/19
38727تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394/01/19
38728تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001394/01/19
38585تهراناقدسیهآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/01/18
38584تهراناقدسیهآپارتمانفروش834,819,000400,000,0001394/01/18
38583تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394/01/18
38470تهراناقدسیهآپارتمانفروش25516,000,0004,080,000,0001394/01/17
38335تهراناقدسیهمغازهفروش2067,500,0001,350,000,0001394/01/16
38184تهراناقدسیهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393/12/26
38183تهراناقدسیهآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001393/12/26
38182تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,500,000520,000,0001393/12/26
38107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/12/25
38098تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001393/12/25
38097تهراناقدسیهآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393/12/25
Page top