جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41107تهراناقدسیهکلنگیفروش85235,000,00023,100,000,0001394/02/17
40896تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش28010,000,0002,800,000,0001394/02/15
40897تهراناقدسیهآپارتمانفروش1695,500,000929,500,0001394/02/15
40907تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/02/15
40912تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1044,800,000499,200,0001394/02/15
40663تهراناقدسیهآپارتمانفروش13011,250,0001,462,500,0001394/02/13
40664تهراناقدسیهآپارتمانفروش1036,800,00070,400,0001394/02/13
40665تهراناقدسیهآپارتمانفروش1257,600,000950,000,0001394/02/13
40465تهراناقدسیهمستغلاتفروش1487,000,0001,036,000,0001394/02/09
40466تهراناقدسیهآپارتمانفروش11719,000,0002,223,000,0001394/02/09
40467تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/02/09
40468تهراناقدسیهآپارتمانفروش667,500,000495,000,0001394/02/09
40304تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394/02/07
40308تهراناقدسیهآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001394/02/07
40309تهراناقدسیهآپارتمانفروش1305,480,000710,000,0001394/02/07
40310تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش24714,500,0003,581,499,9041394/02/07
40100تهراناقدسیهمستغلاتفروش37413,750,0002,200,000,0001394/02/05
40101تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394/02/05
40102تهراناقدسیهآپارتمانفروش18116,000,0002,896,000,0001394/02/05
40108تهراناقدسیهآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394/02/05
40057تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001394/02/02
40058تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش9313,500,0001,255,500,0001394/02/02
40088تهراناقدسیهآپارتمانفروش1584,800,000758,400,0001394/02/02
40089تهراناقدسیهآپارتمانفروش40022,000,0008,800,000,0001394/02/02
39823تهراناقدسیهآپارتمانفروش974,650,000450,000,0001394/01/31
39824تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/01/31
39825تهراناقدسیهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/01/31
39860تهراناقدسیهآپارتمانفروش877,200,000626,400,0001394/01/31
39599تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394/01/29
39639تهراناقدسیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394/01/29
Page top