جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44549تهراناقدسیه - گلهاآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394/03/19
43977تهراناقدسیهآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394/03/11
43978تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/03/11
44000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394/03/11
44021تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,790,000470,000,0001394/03/11
43861تهراناقدسیهآپارتمانفروش676,100,000408,700,0001394/03/10
43770تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001394/03/09
43771تهراناقدسیهآپارتمانفروش1325,690,000750,000,0001394/03/09
43815تهراناقدسیهآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/03/09
43479تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394/03/06
43480تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/03/06
43481تهراناقدسیهآپارتمانفروش1055,900,000620,000,0001394/03/06
43504تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,420,000650,000,0001394/03/06
43111تهراناقدسیهآپارتمانفروش14012,500,0001,750,000,0001394/03/04
43112تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/03/04
43113تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/03/04
43114تهراناقدسیهآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/03/04
43115تهراناقدسیهکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001394/03/04
43116تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,300,000693,000,0001394/03/04
42106تهراناقدسیهآپارتمانفروش27014,000,0003,780,000,0001394/02/27
42107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394/02/27
42108تهراناقدسیهآپارتمانفروش1516,300,000951,300,0001394/02/27
42109تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/02/27
42069تهراناقدسیهآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001394/02/24
42070تهراناقدسیهآپارتمانفروش1455,800,000841,000,0001394/02/24
42080تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش844,900,000411,600,0001394/02/24
41664تهراناقدسیهآپارتمانفروش36611,000,0004,026,000,0001394/02/22
41667تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/02/22
41673تهراناقدسیهآپارتمانفروش1406,800,000950,000,0001394/02/22
41307تهراناقدسیهآپارتمانفروش977,350,000712,950,0001394/02/20
Page top