املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58367تهراناقدسیهآپارتمانفروش1145,100,000580,000,0001394-07-29
57947تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-26
57981تهراناقدسیهآپارتمانفروش1814,800,000868,800,0001394-07-26
57818تهراناقدسیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-25
57817تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش52012,500,0003,000,000,0001394-07-25
57375تهراناقدسیهآپارتمانفروش25018,500,0004,625,000,0001394-07-20
57380تهراناقدسیهکلنگیفروش33043,000,0001394-07-20
56786تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-13
56787تهراناقدسیهآپارتمانفروش21517,000,0001394-07-13
56788تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,500,0002,497,500,0001394-07-13
55528تهراناقدسیهمغازهفروش1565,000,000975,000,0001394-07-12
56590تهراناقدسیه - لالهآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-07-11
56589تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001394-07-11
56618تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش186145,000,0001394-07-11
56649تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6310,300,000650,000,0001394-07-11
55898تهراناقدسیهآپارتمانفروش1756,550,0001394-07-04
55899تهراناقدسیهآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001394-07-04
55900تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-07-04
55390تهراناقدسیهآپارتمانفروش876,700,0001394-06-28
55391تهراناقدسیهآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001394-06-28
54544تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش969,400,000902,400,0001394-06-21
54564تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394-06-21
53737تهراناقدسیهکلنگیفروش42011,600,0001,850,000,0001394-06-14
53738تهراناقدسیهآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-06-14
53275تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-06-09
53276تهراناقدسیهآپارتمانفروش1587,000,0001,100,000,0001394-06-09
53277تهراناقدسیهآپارتمانفروش1767,300,0001,284,800,0001394-06-09
53127تهرانبلوار لاله صحراآپارتمانفروش1362,200,000299,000,0001394-06-08
52874تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,900,000625,400,0001394-06-07
52875تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش29214,000,0004,088,000,0001394-06-07
Page top