جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51707تهراناقدسیهآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394-05-24
51706تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش3709,375,0001,500,000,0001394-05-24
51417تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-05-21
51435تهراناقدسیهآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-05-21
51016تهراناقدسیهآپارتمانفروش16115,000,0002,415,000,0001394-05-17
51017تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394-05-17
50795تهراناقدسیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394-05-14
50796تهرانشهرک لالهآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-05-14
50797تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1145,200,000593,000,0001394-05-14
50436تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1305,600,0001,000,000,0001394-05-12
50437تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-05-12
50066تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1084,300,000646,400,0001394-05-10
50068تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14016,000,0002,240,000,0001394-05-10
49132تهراناقدسیهآپارتمانفروش1427,500,0001,057,500,0001394-05-03
49134تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش24715,500,0001394-05-03
49150تهراناقدسیهآپارتمانفروش16716,500,0002,755,500,0001394-05-03
48846تهراناقدسیهآپارتمانفروش969,375,000900,000,0001394-04-30
48710تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394-04-29
48711تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش865,250,000450,000,0001394-04-29
48557تهراناقدسیهآپارتمانفروش19510,500,0002,050,000,0001394-04-25
48556تهراناقدسیهآپارتمانفروش1155,300,000610,000,0001394-04-25
48563تهراناقدسیهآپارتمانفروش1268,200,0001,033,200,0001394-04-25
48237تهراناقدسیهآپارتمانفروش1925,500,0001,056,000,0001394-04-22
48235تهراناقدسیه - سپندکلنگیفروش23025,000,0001394-04-22
48236تهراناقدسیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394-04-22
47987تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-04-20
47988تهرانشهرک ابوذرآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-04-20
47989تهراناقدسیهآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-04-20
47655تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-04-15
47654تهراناقدسیهآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001394-04-15
Page top