جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44940تهرانموحد دانشآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/04/13
47389تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,605,0001,750,000,0001394/04/13
47390تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,900,000750,000,0001394/04/13
47391تهراناقدسیهآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001394/04/13
47018تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001394/04/08
47019تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش12810,500,0001,344,000,0001394/04/08
46597تهراناقدسیهآپارتمانفروش11511,700,0001,350,000,0001394/04/06
46624تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/04/06
46642تهراناقدسیهآپارتمانفروش776,750,000520,000,0001394/04/06
46160تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,660,000504,000,0001394/04/02
46161تهراناقدسیهآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394/04/02
46175تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394/04/02
45795تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/03/31
45017تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/03/24
45035تهراناقدسیهکلنگیفروش31010,000,0001,600,000,0001394/03/24
44542تهراناقدسیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394/03/19
44549تهراناقدسیه - گلهاآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394/03/19
43977تهراناقدسیهآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394/03/11
43978تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/03/11
44000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394/03/11
44021تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,790,000470,000,0001394/03/11
43861تهراناقدسیهآپارتمانفروش676,100,000408,700,0001394/03/10
43770تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001394/03/09
43771تهراناقدسیهآپارتمانفروش1325,690,000750,000,0001394/03/09
43815تهراناقدسیهآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/03/09
43479تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394/03/06
43480تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/03/06
43481تهراناقدسیهآپارتمانفروش1055,900,000620,000,0001394/03/06
43504تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,420,000650,000,0001394/03/06
43111تهراناقدسیهآپارتمانفروش14012,500,0001,750,000,0001394/03/04
Page top