جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60836تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-08-26
60853تهرانشهرک قائمکلنگیفروش52012,500,0003,000,000,0001394-08-26
60859تهراناقدسیهآپارتمانفروش1386,400,000883,200,0001394-08-26
60605تهراناقدسیهآپارتمانفروش1837,500,0001,372,500,0001394-08-25
60649تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394-08-25
60333تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,2008,000,0009,600,000,0001394-08-21
60334تهراناقدسیهآپارتمانفروش1136,200,000700,600,0001394-08-21
60357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-21
59920تهراناقدسیهآپارتمانفروش20013,500,0002,700,000,0001394-08-18
59893تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1485,000,000740,000,0001394-08-18
59645تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش8411,000,0002,200,000,0001394-08-16
59646تهراناقدسیهآپارتمانفروش1505,600,000840,000,0001394-08-16
59678تهراناقدسیهکلنگیفروش35011,875,0001,900,000,0001394-08-16
20948تهراناقدسیهکلنگیفروش50055,000,00061,000,000,0001394-08-15
59337تهراناقدسیهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001394-08-12
59365تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001394-08-12
59130تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-08-10
58847تهراناقدسیه - ازگلآپارتمانفروش978,000,000776,000,0001394-08-06
58846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394-08-06
58863تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-08-06
58588تهراناقدسیهآپارتمانفروش21011,500,0002,415,000,0001394-08-03
58330تهراناقدسیهآپارتمانفروش2116,635,0001,400,000,0001394-07-29
58367تهراناقدسیهآپارتمانفروش1145,100,000580,000,0001394-07-29
57947تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-26
57981تهراناقدسیهآپارتمانفروش1814,800,000868,800,0001394-07-26
57818تهراناقدسیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-25
57817تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش52012,500,0003,000,000,0001394-07-25
57375تهراناقدسیهآپارتمانفروش25018,500,0004,625,000,0001394-07-20
57380تهراناقدسیهکلنگیفروش33043,000,0001394-07-20
56786تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-13
Page top