جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56788تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,500,0002,497,500,0001394/07/13
55528تهراناقدسیهمغازهفروش1565,000,000975,000,0001394/07/12
56590تهراناقدسیه - لالهآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/07/11
56589تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001394/07/11
56618تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش186145,000,0001394/07/11
56649تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6310,300,000650,000,0001394/07/11
55898تهراناقدسیهآپارتمانفروش1756,550,0001394/07/04
55899تهراناقدسیهآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001394/07/04
55900تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/07/04
55390تهراناقدسیهآپارتمانفروش876,700,0001394/06/28
55391تهراناقدسیهآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001394/06/28
54544تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش969,400,000902,400,0001394/06/21
54564تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394/06/21
53737تهراناقدسیهکلنگیفروش42011,600,0001,850,000,0001394/06/14
53738تهراناقدسیهآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/06/14
53275تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/06/09
53276تهراناقدسیهآپارتمانفروش1587,000,0001,100,000,0001394/06/09
53277تهراناقدسیهآپارتمانفروش1767,300,0001,284,800,0001394/06/09
53127تهرانبلوار لاله صحراآپارتمانفروش1362,200,000299,000,0001394/06/08
52874تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,900,000625,400,0001394/06/07
52875تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش29214,000,0004,088,000,0001394/06/07
52769تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001394/06/05
52800تهراناقدسیهزمینفروش10,0003,000,00030,000,000,0001394/06/05
52327تهراناقدسیهآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/06/02
52328تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001394/06/02
52347تهراناقدسیهآپارتمانفروش1896,500,0001,230,000,0001394/06/02
52022تهراناقدسیهآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001394/05/31
52023تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش4005,000,000,0001394/05/31
51733تهراناقدسیهمستغلاتفروش4006,000,0002,400,000,0001394/05/24
51707تهراناقدسیهآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394/05/24
Page top