جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63118تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001394-09-24
63129تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-09-24
62600تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2399,690,0001,550,000,0001394-09-17
62602تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001394-09-17
62622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1257,730,000850,000,0001394-09-17
62025تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394-09-09
62051تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001394-09-09
61840تهراناقدسیهآپارتمانفروش1015,800,000585,800,0001394-09-07
61856تهراناقدسیهآپارتمانفروش1786,000,0001,068,000,0001394-09-07
61862تهرانصاحبقرانیهکلنگیفروش95024,000,00019,200,000,0001394-09-07
61671تهراناقدسیهآپارتمانفروش36612,000,0004,392,000,0001394-09-04
61672تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394-09-04
61686تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش17813,000,0002,314,000,0001394-09-04
61414تهراناقدسیه - اوشانمستغلاتفروش3745,890,0002,200,000,0001394-09-02
61415تهراناقدسیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394-09-02
61445تهراناقدسیهآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-09-02
61318تهراناقدسیهزمینفروش90,0006,000,000540,000,000,0001394-09-01
61240تهراناقدسیهآپارتمانفروش856,500,000552,000,0001394-08-30
61250تهراناقدسیه - ارتشمستغلاتفروش3758,000,0003,000,000,0001394-08-30
61251تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1335,450,000720,000,0001394-08-30
61261تهراناقدسیهآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-08-30
61112تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش13412,500,0001,675,000,0001394-08-28
61113تهراناقدسیهآپارتمانفروش18612,000,0002,232,000,0001394-08-28
60834تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394-08-26
60835تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,000,000924,000,0001394-08-26
60836تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-08-26
60853تهرانشهرک قائمکلنگیفروش52012,500,0003,000,000,0001394-08-26
60859تهراناقدسیهآپارتمانفروش1386,400,000883,200,0001394-08-26
60605تهراناقدسیهآپارتمانفروش1837,500,0001,372,500,0001394-08-25
60649تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394-08-25
Page top