املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66857تهراناقدسیهآپارتمانفروش11718,500,0002,165,000,0001394-11-04
66858تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش39010,460,0002,300,000,0001394-11-04
66900تهراناقدسیهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-11-04
66640تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001394-11-01
66639تهراناقدسیهآپارتمانفروش12211,000,0001,342,000,0001394-11-01
66661تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-11-01
66674تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001394-11-01
66692تهراناقدسیهآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394-11-01
66683تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-11-01
66469تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1215,800,000701,800,0001394-10-27
66441تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2579,687,0001,550,000,0001394-10-27
66442تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001394-10-27
66085تهراناقدسیهکلنگیفروش58012,000,0003,000,000,0001394-10-23
66086تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1956,000,0001,170,000,0001394-10-23
66118تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001394-10-23
65919تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-10-22
65924تهراناقدسیهآپارتمانفروش1805,800,0001,044,000,0001394-10-22
65932تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,760,000720,000,0001394-10-22
65704تهراناقدسیهآپارتمانفروش1084,750,000513,000,0001394-10-19
65707تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001394-10-19
65712تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394-10-19
65216تهراناقدسیهآپارتمانفروش18017,300,0003,114,000,0001394-10-14
65217تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-10-14
65245تهراناقدسیهآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-10-14
64967تهراناقدسیهکلنگیفروش40016,000,0005,936,000,0001394-10-12
65003تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1355,190,000700,000,0001394-10-12
64703تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-10-09
64720تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-10-09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394-10-09
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394-10-07
Page top