جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52020تهرانازگلکلنگیفروش26712,000,0001394/05/31
52044تهرانازگلآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/05/31
51738تهرانازگلآپارتمانفروش1074,900,000524,300,0001394/05/24
51725تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/05/24
51702تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394/05/24
51701تهرانازگلآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394/05/24
51411تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1335,200,000690,000,0001394/05/21
51416تهرانگلزار شمالیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394/05/21
51434تهرانازگلآپارتمانفروش1476,500,000955,500,0001394/05/21
51010تهرانازگلآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/05/17
51011تهرانازگلآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/05/17
51012تهرانازگلآپارتمانفروش1625,800,000939,000,0001394/05/17
50789تهرانازگلآپارتمانفروش588,900,000516,200,0001394/05/14
50790تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,195,000,0001394/05/14
50791تهرانازگلآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394/05/14
50429تهرانازگلآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001394/05/12
50059تهرانازگلآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/05/10
50060تهرانازگلآپارتمانفروش1438,200,0001,172,600,0001394/05/10
50061تهرانازگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/05/10
49129تهرانازگلآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001394/05/03
49148تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001394/05/03
49155تهرانازگلآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/05/03
48840تهرانگلچین شمالیآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001394/04/30
48841تهرانشهرک صدفآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/04/30
48842تهرانازگلآپارتمانفروش965,600,000537,600,0001394/04/30
48705تهرانازگلآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394/04/29
48706تهرانازگلآپارتمانفروش1498,000,0001,192,000,0001394/04/29
48552تهرانازگلآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/04/25
48229تهرانازگلآپارتمانفروش1507,000,0001,000,000,0001394/04/22
48230تهرانازگلآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394/04/22
Page top