جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52861تهرانازگلآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-06-07
52869تهرانازگلآپارتمانفروش1479,500,0001394-06-07
52767تهرانازگلآپارتمانفروش565,357,000300,000,0001394-06-05
52324تهرانازگلآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394-06-02
52346تهرانازگلآپارتمانفروش817,100,000575,100,0001394-06-02
52019تهرانازگلآپارتمانفروش1557,600,0001,178,000,0001394-05-31
52020تهرانازگلکلنگیفروش26712,000,0001394-05-31
52044تهرانازگلآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-05-31
51738تهرانازگلآپارتمانفروش1074,900,000524,300,0001394-05-24
51725تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-05-24
51702تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-05-24
51701تهرانازگلآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394-05-24
51411تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1335,200,000690,000,0001394-05-21
51416تهرانگلزار شمالیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394-05-21
51434تهرانازگلآپارتمانفروش1476,500,000955,500,0001394-05-21
51010تهرانازگلآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-05-17
51011تهرانازگلآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-05-17
51012تهرانازگلآپارتمانفروش1625,800,000939,000,0001394-05-17
50789تهرانازگلآپارتمانفروش588,900,000516,200,0001394-05-14
50790تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,195,000,0001394-05-14
50791تهرانازگلآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394-05-14
50429تهرانازگلآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001394-05-12
50059تهرانازگلآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-05-10
50060تهرانازگلآپارتمانفروش1438,200,0001,172,600,0001394-05-10
50061تهرانازگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-05-10
49129تهرانازگلآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001394-05-03
49148تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001394-05-03
49155تهرانازگلآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-05-03
48840تهرانگلچین شمالیآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001394-04-30
48841تهرانشهرک صدفآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-04-30
Page top