جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59128تهرانازگلآپارتمانفروش1156,960,000800,000,0001394-08-10
58845تهرانازگلآپارتمانفروش1245,650,000700,000,0001394-08-06
58584تهرانازگلآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-08-03
58585تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-08-03
58586تهرانازگلآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394-08-03
58328تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-07-29
58365تهرانازگلآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-07-29
58075تهرانازگلآپارتمانفروش1459,000,0001,300,000,0001394-07-27
58109تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-07-27
57767تهرانازگلآپارتمانفروش1147,300,000832,200,0001394-07-23
57766تهرانازگلآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001394-07-23
57373تهرانازگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394-07-20
57378تهرانگلچین شمالیآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001394-07-20
57082تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-07-16
57083تهرانازگلآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-07-16
57090تهرانازگلآپارتمانفروش1667,500,0001394-07-16
56779تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,200,0001,015,200,0001394-07-13
56781تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56782تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56809تهرانازگلآپارتمانفروش816,290,000560,000,0001394-07-13
56585تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-07-11
56615تهرانازگلآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001394-07-11
55893تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001394-07-04
55385تهرانازگلمستغلاتفروش59012,500,00010,037,499,9041394-06-28
54540تهرانازگلآپارتمانفروش2136,500,0001394-06-21
54562تهرانازگلآپارتمانفروش965,600,000537,600,0001394-06-21
53730تهرانازگلآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394-06-14
53731تهرانازگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-06-14
53732تهرانازگلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394-06-14
53271تهرانازگلآپارتمانفروش926,200,000570,400,0001394-06-09
Page top