جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57373تهرانازگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394/07/20
57378تهرانگلچین شمالیآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001394/07/20
57082تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394/07/16
57083تهرانازگلآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/07/16
57090تهرانازگلآپارتمانفروش1667,500,0001394/07/16
56779تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,200,0001,015,200,0001394/07/13
56781تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394/07/13
56782تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394/07/13
56809تهرانازگلآپارتمانفروش816,290,000560,000,0001394/07/13
56585تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394/07/11
56615تهرانازگلآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001394/07/11
55893تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001394/07/04
55385تهرانازگلمستغلاتفروش59012,500,00010,037,499,9041394/06/28
54540تهرانازگلآپارتمانفروش2136,500,0001394/06/21
54562تهرانازگلآپارتمانفروش965,600,000537,600,0001394/06/21
53730تهرانازگلآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394/06/14
53731تهرانازگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/06/14
53732تهرانازگلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394/06/14
53271تهرانازگلآپارتمانفروش926,200,000570,400,0001394/06/09
52861تهرانازگلآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394/06/07
52869تهرانازگلآپارتمانفروش1479,500,0001394/06/07
52767تهرانازگلآپارتمانفروش565,357,000300,000,0001394/06/05
52324تهرانازگلآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394/06/02
52346تهرانازگلآپارتمانفروش817,100,000575,100,0001394/06/02
52019تهرانازگلآپارتمانفروش1557,600,0001,178,000,0001394/05/31
52020تهرانازگلکلنگیفروش26712,000,0001394/05/31
52044تهرانازگلآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/05/31
51738تهرانازگلآپارتمانفروش1074,900,000524,300,0001394/05/24
51725تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/05/24
51702تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394/05/24
Page top