املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57766تهرانازگلآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001394-07-23
57373تهرانازگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394-07-20
57378تهرانگلچین شمالیآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001394-07-20
57082تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-07-16
57083تهرانازگلآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-07-16
57090تهرانازگلآپارتمانفروش1667,500,0001394-07-16
56779تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,200,0001,015,200,0001394-07-13
56781تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56782تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56809تهرانازگلآپارتمانفروش816,290,000560,000,0001394-07-13
56585تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-07-11
56615تهرانازگلآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001394-07-11
55893تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001394-07-04
55385تهرانازگلمستغلاتفروش59012,500,00010,037,499,9041394-06-28
54540تهرانازگلآپارتمانفروش2136,500,0001394-06-21
54562تهرانازگلآپارتمانفروش965,600,000537,600,0001394-06-21
53730تهرانازگلآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394-06-14
53731تهرانازگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-06-14
53732تهرانازگلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394-06-14
53271تهرانازگلآپارتمانفروش926,200,000570,400,0001394-06-09
52861تهرانازگلآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-06-07
52869تهرانازگلآپارتمانفروش1479,500,0001394-06-07
52767تهرانازگلآپارتمانفروش565,357,000300,000,0001394-06-05
52324تهرانازگلآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394-06-02
52346تهرانازگلآپارتمانفروش817,100,000575,100,0001394-06-02
52019تهرانازگلآپارتمانفروش1557,600,0001,178,000,0001394-05-31
52020تهرانازگلکلنگیفروش26712,000,0001394-05-31
52044تهرانازگلآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-05-31
51738تهرانازگلآپارتمانفروش1074,900,000524,300,0001394-05-24
51725تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-05-24
Page top