جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61684تهرانازگلآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394/09/04
61411تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394/09/02
61246تهرانازگلآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394/08/30
61247تهرانازگلآپارتمانفروش2207,000,0001,540,000,0001394/08/30
61259تهرانازگلآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001394/08/30
60850تهرانازگلآپارتمانفروش1155,200,000598,000,0001394/08/26
60603تهرانازگلآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/08/25
60604تهرانازگلآپارتمانفروش878,850,000770,000,0001394/08/25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394/08/25
60328تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394/08/21
60329تهرانازگلآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/08/21
60354تهرانازگلآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394/08/21
59890تهرانازگلآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/08/18
59918تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394/08/18
59642تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394/08/16
59668تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394/08/16
59333تهرانازگلآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/08/12
59334تهرانازگلآپارتمانفروش1559,200,0001,426,000,0001394/08/12
59361تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394/08/12
59099تهرانازگلآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394/08/10
59100تهرانازگلآپارتمانفروش1074,500,000481,500,0001394/08/10
59128تهرانازگلآپارتمانفروش1156,960,000800,000,0001394/08/10
58845تهرانازگلآپارتمانفروش1245,650,000700,000,0001394/08/06
58584تهرانازگلآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/08/03
58585تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/08/03
58586تهرانازگلآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394/08/03
58328تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/07/29
58365تهرانازگلآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/07/29
58075تهرانازگلآپارتمانفروش1459,000,0001,300,000,0001394/07/27
58109تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/07/27
Page top