جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66657تهرانازگلآپارتمانفروش1335,190,000690,000,0001394-11-01
66467تهرانازگلآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001394-10-27
66437تهرانازگلآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394-10-27
66438تهرانازگلآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-10-27
66082تهرانازگلآپارتمانفروش1456,300,000913,500,0001394-10-23
66097تهرانازگلآپارتمانفروش1355,550,000750,000,0001394-10-23
66117تهرانازگلآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001394-10-23
65915تهرانازگلآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001394-10-22
65916تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-10-22
65928تهرانازگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-10-22
65701تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394-10-19
65711تهرانازگلآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394-10-19
64964تهرانازگلآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-10-12
64989تهرانازگلکلنگیفروش60014,000,00011,200,000,0001394-10-12
65000تهرانازگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-10-12
64698تهرانازگلآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394-10-09
64700تهرانازگلآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394-10-09
64729تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394-10-09
26370تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1676,000,0001,000,000,0001394-10-07
64566تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394-10-07
64329تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,000108,000,0001394-10-05
64346تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394-10-05
63952تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-10-01
63953تهراننوبهار شمالیآپارتمانفروش755,700,000427,500,0001394-10-01
63641تهرانازگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-09-29
63673تهرانازگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-09-29
63381تهرانازگلآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394-09-26
63416تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-09-26
63124تهرانازگلآپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001394-09-24
62594تهرانازگلمستغلاتفروش6406,000,0003,840,000,0001394-09-17
Page top