جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65711تهرانازگلآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/10/19
64964تهرانازگلآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/10/12
64989تهرانازگلکلنگیفروش60014,000,00011,200,000,0001394/10/12
65000تهرانازگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/10/12
64698تهرانازگلآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/10/09
64700تهرانازگلآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394/10/09
64729تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394/10/09
26370تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1676,000,0001,000,000,0001394/10/07
64566تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/10/07
64329تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,000108,000,0001394/10/05
64346تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394/10/05
63952تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/10/01
63953تهراننوبهار شمالیآپارتمانفروش755,700,000427,500,0001394/10/01
63641تهرانازگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/09/29
63673تهرانازگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/09/29
63381تهرانازگلآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394/09/26
63416تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/09/26
63124تهرانازگلآپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001394/09/24
62594تهرانازگلمستغلاتفروش6406,000,0003,840,000,0001394/09/17
62595تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1866,200,0001,153,200,0001394/09/17
62620تهرانازگلآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/09/17
62293تهرانازگلآپارتمانفروش815,100,000413,100,0001394/09/14
62023تهرانازگلآپارتمانفروش3,1557,500,0001,162,500,0001394/09/09
62048تهرانازگلآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394/09/09
61838تهرانازگلآپارتمانفروش2136,500,0001,385,000,0001394/09/07
61839تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/09/07
61855تهرانازگلآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/09/07
61666تهرانازگلآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/09/04
61684تهرانازگلآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394/09/04
61411تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394/09/02
Page top