جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79842تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001395/05/04
79818تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001395/05/04
79817تهرانازگلآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001395/05/04
79710تهرانازگلمستغلاتفروش59014,000,0001395/05/02
79692تهرانازگلکلنگیفروش24013,750,0001,650,000,0001395/05/02
79669تهراناراجآپارتمانفروش1751,662,500,0001395/05/02
79543تهرانازگلآپارتمانفروش1276,300,000800,100,0001395/04/30
79188تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/04/28
79172تهرانازگلآپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395/04/28
79156تهرانازگلآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001395/04/28
79155تهرانازگلآپارتمانفروش1276,300,000800,100,0001395/04/28
78925تهرانازگلآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/04/26
78901تهرانازگلآپارتمانفروش837,600,000630,800,0001395/04/26
78795تهرانازگلآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/04/24
78786تهرانازگلآپارتمانفروش1527,200,0001,094,400,0001395/04/24
78772تهرانازگلآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/04/24
78503تهرانمینی سیتیمستغلاتفروش28810,000,0001,600,000,0001395/04/22
78492تهرانازگلکلنگیفروش9854,250,00015,937,500,0001395/04/22
78479تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001395/04/22
78216تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/04/20
78164تهرانازگلمستغلاتفروش59014,000,0001395/04/20
78163تهرانازگلآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001395/04/20
77804تهرانازگلزمینفروش4,600کارشناسیکارشناسی1395/04/13
75639تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش17010,500,0001,785,000,0001395/03/16
75225تهرانازگلمستغلاتفروش5407,500,0004,050,000,0001395/03/10
75033تهرانازگلآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001395/03/08
75044تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/03/08
74808تهرانازگلآپارتمانفروش1718,500,0001,453,500,0001395/03/04
74419تهراناراجآپارتمانفروش926,000,000645,000,0001395/02/15
73109تهرانازگا - اراجآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001395/02/04
Page top