املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82863تهرانازگلآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82852تهرانازگلآپارتمانفروش14612,000,0001,752,000,0001395-06-02
82851تهرانازگلآپارتمانفروش856,235,000530,000,0001395-06-02
82170تهرانازگلآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001395-05-26
81822تهرانازگلآپارتمانفروش767,000,000532,000,0001395-05-23
81790تهرانازگلآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001395-05-23
81498تهرانازگلآپارتمانفروش767,000,000532,000,0001395-05-20
81497تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش1344,000,00010,000,0001395-05-20
81480تهرانازگل - نوبهارآپارتمانفروش836,500,000539,500,0001395-05-20
81226تهرانازگلآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395-05-18
80935تهرانازگلآپارتمانفروش1447,000,0001,008,000,0001395-05-16
80934تهرانازگلآپارتمانفروش1908,500,0001395-05-16
80859تهرانازگلآپارتمانفروش1346,600,000884,400,0001395-05-14
80851تهرانازگلآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-05-14
80833تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-05-14
80467تهرانازگلآپارتمانفروش1556,451,0001,000,000,0001395-05-12
80452تهرانازگلآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-05-12
80282تهرانازگلآپارتمانفروش1347,400,000991,600,0001395-05-10
80127تهرانازگلآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001395-05-07
80106تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش17010,500,0001,785,000,0001395-05-07
80041تهرانازگلآپارتمانفروش1297,000,000903,000,0001395-05-06
79842تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001395-05-04
79818تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001395-05-04
79817تهرانازگلآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001395-05-04
79710تهرانازگلمستغلاتفروش59014,000,0001395-05-02
79692تهرانازگلکلنگیفروش24013,750,0001,650,000,0001395-05-02
79669تهراناراجآپارتمانفروش1751,662,500,0001395-05-02
79543تهرانازگلآپارتمانفروش1276,300,000800,100,0001395-04-30
79188تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395-04-28
79172تهرانازگلآپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-04-28
Page top