املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88228تهرانازگلآپارتمانفروش987,500,000635,000,0001395/08/03
87874تهرانازگلکلنگیفروش1006,000,000690,000,0001395/08/01
87839تهرانازگلآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001395/07/28
87475تهرانازگلآپارتمانفروش755,340,000400,000,0001395/07/26
87282تهرانازگلمستغلاتفروش15012,000,0001395/07/24
87065تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره75050,000,000200,000,0001395/07/18
86996تهرانازگلآپارتمانفروش1686,300,0001,058,500,0001395/07/17
86995تهرانازگلآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/07/17
86993تهرانازگلآپارتمانفروش1045,800,000603,200,0001395/07/17
86994تهراناراجآپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001395/07/17
86406تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش626,900,000427,800,0001395/07/10
86407تهرانازگلآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001395/07/10
86405تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001395/07/10
86131تهرانازگلکلنگیفروش98515,937,500,0001395/07/06
86129تهرانازگلمستغلاتفروش6476,000,0001,122,000,0001395/07/06
86130تهرانازکلآپارتمانفروش777,275,000560,000,0001395/07/06
86022تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره45010,000,000100,000,0001395/07/05
85848تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/07/04
85849تهراناراجآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/07/04
85847تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85846تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85549تهرانازگل - گلچینآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001395/06/31
85254تهرانازگلآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001395/06/27
83620تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/06/10
83619تهرانازگلآپارتمانفروش1858,200,0001,517,000,0001395/06/10
83618تهرانازگلآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395/06/10
83225تهرانازگلآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395-06-06
83207تهرانازگلآپارتمانفروش1751,662,500,0001395-06-06
83206تهرانازگلآپارتمانفروش886,000,000528,000,0001395-06-06
82871تهرانازگلکلنگیفروش9854,250,00015,937,500,0001395-06-02
Page top