املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88228تهرانازگلآپارتمانفروش987,500,000635,000,0001395/08/03
87874تهرانازگلکلنگیفروش1006,000,000690,000,0001395/08/01
87839تهرانازگلآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001395/07/28
87685تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره2203,000,000100,000,0001395/07/27
87475تهرانازگلآپارتمانفروش755,340,000400,000,0001395/07/26
87282تهرانازگلمستغلاتفروش15012,000,0001395/07/24
87186تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره2203,500,000100,000,0001395/07/19
87065تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره75050,000,000200,000,0001395/07/18
86996تهرانازگلآپارتمانفروش1686,300,0001,058,500,0001395/07/17
86995تهرانازگلآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/07/17
86993تهرانازگلآپارتمانفروش1045,800,000603,200,0001395/07/17
86994تهراناراجآپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001395/07/17
86862تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/15
86747تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/14
86634تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/13
86406تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش626,900,000427,800,0001395/07/10
86407تهرانازگلآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001395/07/10
86405تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001395/07/10
86190تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00020,000,0001395/07/06
86189تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/07/06
86188تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/07/06
86131تهرانازگلکلنگیفروش98515,937,500,0001395/07/06
86129تهرانازگلمستغلاتفروش6476,000,0001,122,000,0001395/07/06
86130تهرانازکلآپارتمانفروش777,275,000560,000,0001395/07/06
86022تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره45010,000,000100,000,0001395/07/05
85977تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00040,000,0001395/07/04
85848تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/07/04
85849تهراناراجآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/07/04
85847تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85873تهرانازگل - گلچینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00080,000,0001395/07/04
Page top