جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86188تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/07/06
86131تهرانازگلکلنگیفروش98515,937,500,0001395/07/06
86129تهرانازگلمستغلاتفروش6476,000,0001,122,000,0001395/07/06
86130تهرانازکلآپارتمانفروش777,275,000560,000,0001395/07/06
86022تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره45010,000,000100,000,0001395/07/05
85977تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00040,000,0001395/07/04
85848تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/07/04
85849تهراناراجآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/07/04
85847تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85873تهرانازگل - گلچینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00080,000,0001395/07/04
85846تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85668تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره621,000,00040,000,0001395/07/01
85549تهرانازگل - گلچینآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001395/07/01
85456تهرانآبشار شرقیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/29
85442تهرانمینی سیتیاداریرهن85140,000,0001395/06/28
85350تهراننوبهارآپارتمانرهن155220,000,0001395/06/28
85254تهرانازگلآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001395/06/27
84828تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00025,000,0001395/06/21
84825تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00070,000,0001395/06/21
84766تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00040,000,0001395/06/20
84617تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1153,000,000100,000,0001395/06/18
84616تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره871,800,00030,000,0001395/06/18
84615تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره1053,500,00050,000,0001395/06/18
84373تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره851,100,00040,000,0001395/06/16
84372تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00030,000,0001395/06/16
84174تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1102,100,00040,000,0001395/06/15
83935تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره145500,000250,000,0001395/06/13
83620تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/06/10
83619تهرانازگلآپارتمانفروش1858,200,0001,517,000,0001395/06/10
83618تهرانازگلآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395/06/10
Page top