جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20594تهرانازگلآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001393/07/10
20595تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393/07/10
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393/07/08
20345تهرانازگلآپارتمانفروش777,300,000560,000,0001393/07/08
20346تهرانازگلآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393/07/08
19823تهرانازگلآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/07/06
19485تهرانازگلآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393/07/02
19132تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393/07/01
19133تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393/07/01
19134تهرانازگلآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001393/07/01
19144تهرانازگلآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393/07/01
18920تهرانازگلآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393/06/30
18624تهرانازگلآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393/06/28
18425تهرانازگلآپارتمانفروش815,300,000429,300,0001393/06/27
18426تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393/06/27
18427تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393/06/27
18438تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001393/06/27
18439تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/06/27
18456تهرانازگلآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393/06/27
18481تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001393/06/27
18176تهرانازگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/06/25
18190تهرانازگلآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/25
18191تهرانازگلآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/06/25
18193تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
17440تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393/06/22
17200تهرانازگلمغازهفروش25کارشناسیکارشناسی1393/06/19
16904تهرانازگلمغازهفروش3325,000,000825,000,0001393/06/18
16724تهرانازگلآپارتمانفروش847,500,000630,000,0001393/06/17
16725تهرانازگلآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001393/06/17
16726تهرانازگلمغازهفروش1610,000,000160,000,0001393/06/17
Page top