املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22054تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001393-07-26
21588تهرانازگل - مینی سیتیآپارتمانفروش1086,500,000702,000,0001393-07-22
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393-07-22
21285تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393-07-19
21286تهرانمینی سیتیمغازهفروش24300,000,0001393-07-19
20594تهرانازگلآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001393-07-10
20595تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-07-10
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393-07-08
20345تهرانازگلآپارتمانفروش777,300,000560,000,0001393-07-08
20346تهرانازگلآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393-07-08
19823تهرانازگلآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393-07-06
19485تهرانازگلآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393-07-02
19132تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393-07-01
19133تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393-07-01
19134تهرانازگلآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001393-07-01
19144تهرانازگلآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393-07-01
18920تهرانازگلآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393-06-30
18624تهرانازگلآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393-06-28
18425تهرانازگلآپارتمانفروش815,300,000429,300,0001393-06-27
18426تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-06-27
18427تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-06-27
18438تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001393-06-27
18439تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-06-27
18456تهرانازگلآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-06-27
18481تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001393-06-27
18176تهرانازگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-06-25
18190تهرانازگلآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-06-25
18191تهرانازگلآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-06-25
18193تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-06-25
Page top