املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393-09-29
28069تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-09-23
28070تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-09-23
28085تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001393-09-23
28130تهرانمینی سیتیکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-23
27585تهراناراجآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001393-09-18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-18
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-09-11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393-09-11
26935تهرانازگلآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-09-11
26460تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-09-08
26461تهرانازگلآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-09-08
26498تهرانازگلآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001393-09-08
26369تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش3407,600,0001,900,000,0001393-09-02
26131تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1,30011,000,00011,000,000,0001393-08-29
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393-08-26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-08-26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393-08-26
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393-08-25
24365تهرانازگل - مینی سیتیمغازهفروش4316,300,0001393-08-18
24397تهرانازگلآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393-08-18
23516تهرانازگلمغازهفروش3720,000,0001393-08-08
23517تهرانازگلآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-08-08
22693تهرانمینی سیتیاداریفروش8313,500,0001,120,500,0001393-08-03
22700تهرانازگلآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-08-03
22730تهرانازگلآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001393-08-03
22786تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393-08-03
22052تهرانازگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001393-07-26
Page top