جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27585تهراناراجآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001393/09/18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/09/18
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393/09/13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393/09/13
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393/09/11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393/09/11
26935تهرانازگلآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393/09/11
26460تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393/09/08
26461تهرانازگلآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393/09/08
26498تهرانازگلآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001393/09/08
26369تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش3407,600,0001,900,000,0001393/09/02
26131تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1,30011,000,00011,000,000,0001393/08/29
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393/08/26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/08/26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393/08/26
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393/08/25
24365تهرانازگل - مینی سیتیمغازهفروش4316,300,0001393/08/18
24397تهرانازگلآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393/08/18
23516تهرانازگلمغازهفروش3720,000,0001393/08/08
23517تهرانازگلآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/08/08
22693تهرانمینی سیتیاداریفروش8313,500,0001,120,500,0001393/08/03
22700تهرانازگلآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393/08/03
22730تهرانازگلآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001393/08/03
22786تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393/08/03
22052تهرانازگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001393/07/26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393/07/26
22054تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001393/07/26
21588تهرانازگل - مینی سیتیآپارتمانفروش1086,500,000702,000,0001393/07/22
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393/07/22
21285تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393/07/19
Page top