املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32807تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393-11-04
32833تهرانازگلکلنگیفروش72010,000,0007,200,000,0001393-11-04
32249تهرانازگلآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-10-29
32265تهرانازگلکلنگیفروش1,00011,000,0001393-10-29
32100تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-27
32111تهرانازگلآپارتمانفروش637,950,000500,000,0001393-10-27
31937تهرانازگلآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-25
31799تهرانازگلآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-10-24
31769تهرانازگلآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001393-10-24
31373تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-10-21
31387تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,200,000500,000,0001393-10-21
31417تهرانازگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393-10-21
31051تهرانازگلآپارتمانفروش776,800,000523,600,0001393-10-18
31052تهرانازگلآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001393-10-18
31076تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001393-10-18
30785تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-10-16
30833تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش866,900,000593,400,0001393-10-16
30680تهرانازگلآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393-10-15
30727تهرانازگلکلنگیفروش16510,900,0001,798,500,0001393-10-15
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-10-13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-10-13
30472تهرانازگلآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001393-10-13
30104تهرانازگلآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001393-10-10
29849تهرانازگلآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393-10-08
29302تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393-10-04
29094تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393-10-03
29112تهرانازگلآپارتمانفروش1376,600,000904,200,0001393-10-03
29161تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-10-03
28697تهرانازگلآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001393-09-29
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-09-29
Page top