املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31387تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,200,000500,000,0001393-10-21
31417تهرانازگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393-10-21
31051تهرانازگلآپارتمانفروش776,800,000523,600,0001393-10-18
31052تهرانازگلآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001393-10-18
31076تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001393-10-18
30785تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-10-16
30833تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش866,900,000593,400,0001393-10-16
30680تهرانازگلآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393-10-15
30727تهرانازگلکلنگیفروش16510,900,0001,798,500,0001393-10-15
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-10-13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-10-13
30472تهرانازگلآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001393-10-13
30104تهرانازگلآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001393-10-10
29849تهرانازگلآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393-10-08
29302تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393-10-04
29094تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393-10-03
29112تهرانازگلآپارتمانفروش1376,600,000904,200,0001393-10-03
29161تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-10-03
28697تهرانازگلآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001393-09-29
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-09-29
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393-09-29
28069تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-09-23
28070تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-09-23
28085تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001393-09-23
28130تهرانمینی سیتیکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-23
27585تهراناراجآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001393-09-18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-18
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-09-11
Page top