جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32249تهرانازگلآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/10/29
32265تهرانازگلکلنگیفروش1,00011,000,0001393/10/29
32100تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/10/27
32111تهرانازگلآپارتمانفروش637,950,000500,000,0001393/10/27
31937تهرانازگلآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/10/25
31799تهرانازگلآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393/10/24
31769تهرانازگلآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001393/10/24
31373تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393/10/21
31387تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,200,000500,000,0001393/10/21
31417تهرانازگلآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393/10/21
31051تهرانازگلآپارتمانفروش776,800,000523,600,0001393/10/18
31052تهرانازگلآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001393/10/18
31076تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001393/10/18
30785تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393/10/16
30833تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش866,900,000593,400,0001393/10/16
30680تهرانازگلآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393/10/15
30727تهرانازگلکلنگیفروش16510,900,0001,798,500,0001393/10/15
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/10/13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/13
30472تهرانازگلآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001393/10/13
30104تهرانازگلآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001393/10/10
29849تهرانازگلآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393/10/08
29302تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393/10/04
29094تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393/10/03
29112تهرانازگلآپارتمانفروش1376,600,000904,200,0001393/10/03
29161تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/10/03
28697تهرانازگلآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001393/09/29
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393/09/29
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393/09/29
28069تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/23
Page top