جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38086تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-25
38085تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-25
37984تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-12-23
37985تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-23
37988تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-23
38002تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001393-12-23
37956تهرانازگلآپارتمانفروش609,500,000570,000,0001393-12-20
37957تهرانازگلآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-12-20
37794تهرانازگلآپارتمانفروش2607,500,0001,950,000,0001393-12-19
37400تهرانازگلآپارتمانفروش1097,200,000784,800,0001393-12-14
37405تهرانازگلآپارتمانفروش1377,600,0001,041,200,0001393-12-14
37407تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-12-14
37192تهرانازگلآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-12-13
37193تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001393-12-13
36706تهرانازگلآپارتمانفروش997,000,000693,000,0001393-12-08
36707تهرانازگلآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393-12-07
36057تهرانازگلآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393-12-02
36058تهرانازگلآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393-12-02
35816تهرانازگلآپارتمانفروش1608,600,0001,376,000,0001393-11-30
35817تهرانازگلآپارتمانفروش1707,700,00013,090,000,0001393-11-30
35352تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1687,000,0001,176,000,0001393-11-26
35353تهرانازگلآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-11-26
34559تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-11-19
34560تهرانازگلآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001393-11-19
33790تهرانازگلآپارتمانفروش956,100,000580,000,0001393-11-12
33791تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000600,000,0001393-11-12
33517تهرانازگلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393-11-08
33518تهرانازگلآپارتمانفروش1157,500,000862,499,9681393-11-08
32950تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393-11-05
32951تهرانازگلآپارتمانفروش1237,000,000750,000,0001393-11-05
Page top