جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39817تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394/01/30
39594تهرانازگلآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394/01/29
39595تهرانازگلآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/01/29
39642تهرانازگلآپارتمانفروش1335,650,000750,000,0001394/01/29
39377تهرانازگلمستغلاتفروش210کارشناسیکارشناسی1394/01/26
39378تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/01/26
39379تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001394/01/26
39098تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/01/24
39099تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394/01/24
38771تهرانازگلآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/01/20
38770تهرانازگلآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/01/20
38765تهرانازگلمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394/01/20
38718تهرانازگلآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001394/01/19
38719تهرانازگلآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/01/19
38720تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,193,400,0001394/01/19
38721تهرانازگلآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/01/19
38722تهرانازگلآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/01/19
38578تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1326,200,000820,000,0001394/01/18
38577تهرانازگلآپارتمانفروش1668,000,0001,328,000,0001394/01/18
38172تهرانازگلآپارتمانفروش1558,600,0001,333,000,0001393/12/26
38171تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/12/26
38086تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/12/25
38085تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393/12/25
37984تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/12/23
37985تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393/12/23
37988تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/12/23
38002تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001393/12/23
37956تهرانازگلآپارتمانفروش609,500,000570,000,0001393/12/20
37957تهرانازگلآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393/12/20
37794تهرانازگلآپارتمانفروش2607,500,0001,950,000,0001393/12/19
Page top