املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43762تهرانازگلآپارتمانفروش3207,500,0002,400,000,0001394-03-09
43763تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1676,000,0001,002,000,0001394-03-09
43373تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1316,900,000900,000,0001394-03-05
43374تهرانازگلآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394-03-05
43375تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-03-05
43376تهرانازگلآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001394-03-05
43381تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-03-05
43391تهرانازگلآپارتمانفروش895,750,000511,750,0001394-03-05
43104تهرانازگلآپارتمانفروش1656,000,000990,000,0001394-03-04
42098تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-02-27
42099تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001394-02-27
42100تهرانازگلآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001394-02-27
42064تهرانازگلکلنگیفروش17010,900,0001,800,000,0001394-02-24
42065تهرانازگلآپارتمانفروش776,700,000516,000,0001394-02-24
42076تهرانازگلآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-02-24
42081تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394-02-24
41663تهرانازگلاداریفروش9009,500,0008,450,000,0001394-02-22
41670تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش418,500,000348,500,0001394-02-22
41319تهرانازگلآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-02-20
41320تهرانمینی سیتیکلنگیفروش36410,000,0001394-02-20
41101تهرانازگلآپارتمانفروش846,700,000560,000,0001394-02-17
40891تهرانازگلآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394-02-15
40892تهرانازگلآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-02-15
40893تهرانازگلآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-02-15
38884تهرانازگلآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-02-14
40458تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001394-02-09
40459تهرانازگلآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-02-09
40460تهرانازگلآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-02-09
40461تهرانازگلآپارتمانفروش997,000,000693,000,0001394-02-09
40297تهرانازگلآپارتمانفروش1608,600,0001,367,000,0001394-02-07
Page top