املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42099تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001394-02-27
42100تهرانازگلآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001394-02-27
42064تهرانازگلکلنگیفروش17010,900,0001,800,000,0001394-02-24
42065تهرانازگلآپارتمانفروش776,700,000516,000,0001394-02-24
42076تهرانازگلآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-02-24
42081تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394-02-24
41663تهرانازگلاداریفروش9009,500,0008,450,000,0001394-02-22
41670تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش418,500,000348,500,0001394-02-22
41319تهرانازگلآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-02-20
41320تهرانمینی سیتیکلنگیفروش36410,000,0001394-02-20
41101تهرانازگلآپارتمانفروش846,700,000560,000,0001394-02-17
40891تهرانازگلآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394-02-15
40892تهرانازگلآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-02-15
40893تهرانازگلآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-02-15
38884تهرانازگلآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-02-14
40458تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001394-02-09
40459تهرانازگلآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-02-09
40460تهرانازگلآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-02-09
40461تهرانازگلآپارتمانفروش997,000,000693,000,0001394-02-09
40297تهرانازگلآپارتمانفروش1608,600,0001,367,000,0001394-02-07
40298تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1335,500,000730,000,0001394-02-07
40299تهرانازگلآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394-02-07
40305تهرانازگلآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-02-07
40049تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-02-02
40050تهرانازگلآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394-02-02
40051تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394-02-02
40052تهرانازگلآپارتمانفروش877,200,000626,400,0001394-02-02
39815تهرانازگلآپارتمانفروش1245,645,000700,000,0001394-01-30
39816تهرانازگلآپارتمانفروش115کارشناسیکارشناسی1394-01-30
39817تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394-01-30
Page top