جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47983تهرانبلوار صدر نژادآپارتمانفروش988,000,000748,000,0001394/04/20
47648تهرانازگلکلنگیفروش709,249,0009,000,000,0001394/04/15
47649تهرانازگلآپارتمانفروش2207,600,0001,672,000,0001394/04/15
47385تهرانازگلآپارتمانفروش88480,000,0001394/04/13
47386تهرانازگلآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/04/13
47010تهرانازگلآپارتمانفروش875,700,000495,900,0001394/04/08
47011تهرانازگلآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394/04/08
47012تهرانازگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394/04/08
46166تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/04/02
46159تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/04/02
46173تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/04/02
44536تهرانازگلآپارتمانفروش1757,500,0001,312,500,0001394/03/19
44537تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/03/19
44538تهرانازگلکلنگیفروش72012,000,0001394/03/19
44539تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394/03/19
43957تهرانازگلآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394/03/11
43958تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/03/11
43969تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/03/11
43973تهرانازگلآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001394/03/11
43760تهرانازگلآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394/03/09
43761تهرانازگلآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/03/09
43762تهرانازگلآپارتمانفروش3207,500,0002,400,000,0001394/03/09
43763تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1676,000,0001,002,000,0001394/03/09
43373تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1316,900,000900,000,0001394/03/05
43374تهرانازگلآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394/03/05
43375تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/03/05
43376تهرانازگلآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001394/03/05
43381تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/03/05
43391تهرانازگلآپارتمانفروش895,750,000511,750,0001394/03/05
43104تهرانازگلآپارتمانفروش1656,000,000990,000,0001394/03/04
Page top