املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48842تهرانازگلآپارتمانفروش965,600,000537,600,0001394-04-30
48705تهرانازگلآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-04-29
48706تهرانازگلآپارتمانفروش1498,000,0001,192,000,0001394-04-29
48552تهرانازگلآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-04-25
48229تهرانازگلآپارتمانفروش1507,000,0001,000,000,0001394-04-22
48230تهرانازگلآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-04-22
48231تهرانازگلآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394-04-22
47981تهرانازگلآپارتمانفروش977,200,000698,400,0001394-04-20
47982تهرانازگلآپارتمانفروش916,500,000591,500,0001394-04-20
47983تهرانبلوار صدر نژادآپارتمانفروش988,000,000748,000,0001394-04-20
47648تهرانازگلکلنگیفروش709,249,0009,000,000,0001394-04-15
47649تهرانازگلآپارتمانفروش2207,600,0001,672,000,0001394-04-15
47385تهرانازگلآپارتمانفروش88480,000,0001394-04-13
47386تهرانازگلآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-04-13
47010تهرانازگلآپارتمانفروش875,700,000495,900,0001394-04-08
47011تهرانازگلآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-04-08
47012تهرانازگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-04-08
46166تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-02
46159تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-02
46173تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-04-02
44536تهرانازگلآپارتمانفروش1757,500,0001,312,500,0001394-03-19
44537تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-03-19
44538تهرانازگلکلنگیفروش72012,000,0001394-03-19
44539تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394-03-19
43957تهرانازگلآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-03-11
43958تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-03-11
43969تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-03-11
43973تهرانازگلآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001394-03-11
43760تهرانازگلآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394-03-09
43761تهرانازگلآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-09
Page top