جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,379 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
5710تهرانخ شكوفهآپارتمانفروش421,300,00055,000,0001391/07/20
6598تهرانپيروزی - چهارصد دستگاهآپارتمانفروش931,290,000120,000,0001391/07/20
6850تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش461,304,00060,000,0001391/07/20
6908تهرانپیروزی - نبرد شمالي آپارتمانفروش74919,00068,000,0001391/07/20
6986تهرانپيروزی - نيكنامآپارتمانفروش431,620,00070,000,0001391/07/20
6994تهرانپيروزي - نيكنامآپارتمانفروش1201,750,000210,000,0001391/07/20
7194تهرانپيروزی - خیابان گمنامآپارتمانفروش651,350,00085,000,0001391/07/20
12431تهرانپیروزی - نبرد شماليآپارتمانفروش712,000,000142,000,0001391/07/20
12453تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش1102,550,000290,000,0001391/07/20
12722تهرانپیروزی - نبرد شمالیآپارتمانفروش1132,400,000271,000,0001391/07/20
13101تهرانآهنگ - 17 شهریوراداریفروش512,000,000115,000,0001391/07/20
1231تهرانجمالزاده جنوبی - خیابان شعله ورآپارتمانفروش83کارشناسیکارشناسی1391/07/19
1404تهرانشكوفهآپارتمانفروش401,400,00056,000,0001391/07/19
1450تهرانشكوفه آپارتمانفروش1001,200,000100,0001391/07/19
2097تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش471,400,00065,800,0001391/07/19
2203تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش521,820,00095,000,0001391/07/19
2333تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش50110,00055,000,0001391/07/19
2446تهران17شهريور-شكوفهآپارتمانفروش1001,150,000115,000,0001391/07/19
2630تهران17شهريو ر- شكوفهآپارتمانفروش521,150,00060,000,0001391/07/19
3196تهرانخ شكوفهآپارتمانفروش821,300,000106,600,0001391/07/19
4041تهرانشكوفه - خیابان نور آپارتمانفروش61کارشناسیکارشناسی1391/07/19
4089تهرانشکوفه - خیابان دژکامآپارتمانفروش441,540,00068,000,0001391/07/19
7197تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش501,440,00072,000,0001391/07/19
7982تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش712,100,000145,000,0001391/07/19
8040تهرانشكوفه - كوی زمردیآپارتمانفروش691,260,00087,000,0001391/07/19
8076تهرانشكوفه - خیابان بوبركهآپارتمانفروش951,000,00095,000,0001391/07/19
12413تهرانشکوفه - نورصالحیآپارتمانفروش452,080,00095,000,0001391/07/19
12675تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش662,200,000144,000,0001391/07/19
13082تهرانمنيريه - خيابان شهيد بشيریآپارتمانفروش641,920,000123,000,0001391/07/19
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391/07/19
Page top