جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13561تهرانآيت الله كاشانی - بلوار تعاون آپارتمانفروش804,300,000344,000,0001391/11/28
13550تهرانبازار - خیابان 15خرداد غربی اداریفروش803,000,000240,000,0001391/11/24
13537تهرانشهرک غرب - سیمای ایرانویلافروش61512,500,0007,700,000,0001391/11/19
13532تهراندانشگاه تهران - خيابان فرصت شیرازیآپارتمانفروش654,800,0003,120,000,0001391/11/17
13287تهراننظام آباد - خیابان مدنیکلنگیمعاوضه703,000,000234,000,0001391/11/16
13525تهرانپیروزی - خیابان محصلآپارتمانفروش673,000,000215,000,0001391/11/16
13527تهراندولت آباد - خیابان شهرزادآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001391/11/16
13516تهرانکارون - خیابان مرتضویآپارتمانفروش1112,200,000255,000,0001391/11/15
13517تهرانلشکر غربی - خیابان گلبرگ غربیآپارتمانفروش573,100,000176,000,0001391/11/15
13512تهرانآيت الله كاشانی - سازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1815,600,0001,013,600,0001391/11/14
13510تهرانشمیران نو - هنگامزمینفروش1,5164,500,0006,822,000,0001391/11/13
13504تهراندهکده المپیک - شهرک چشمهآپارتمانفروش1305,100,000663,000,0001391/11/12
13506تهرانولیعصر - خیابان حيدری زمینفروش2,4003,400,0008,000,000,0001391/11/12
13499تهرانبازار - خیابان خیاممغازهفروش1315,400,000200,000,0001391/11/11
13489تهرانپیروزی - پل اول ابوذرآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001391/11/10
13490تهراندزاشیب - خ شهيد باهنر( نياوران)آپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001391/11/10
13484تهراننازی آباد - خیابان شهید رجاییکلنگیفروش553,000,000234,000,0001391/11/07
13485تهرانتولید دارو - خیابان قناعتآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001391/11/07
13486تهرانتولید دارو - خیابان مرادخانیآپارتمانفروش472,500,000130,000,0001391/11/07
13059تهراناقدسیه - تابندهکلنگیفروش21111,000,0001391/11/06
13481تهرانالهيه - استانبولکلنگیفروش26017,000,0004,420,000,0001391/11/06
13456تهرانجنت آباد - 20 متری گلستانمستغلاتفروش138کارشناسیکارشناسی1391/11/02
13445تهرانمدنی جنوبی - بعد از چهار راه سبلانمستغلاتفروش1553,900,000280,000,0001391/10/29
13446تهرانکوی بیمه - خیابان ریاحیآپارتمانفروش982,800,000270,000,0001391/10/29
13438تهرانمرزداران - خیابان ناهیدآپارتمانپیش فروش854,700,000400,000,0001391/10/27
13439تهرانچیتگر شمالی - خیابان احدکلنگیفروش2143,500,000749,000,0001391/10/27
13416تهرانچیتگر شمالی - خیابان احدکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001391/10/26
13435تهرانپونک - بلوار همیلاآپارتمانفروش843,300,000275,550,0001391/10/26
13429تهرانشهرک راه آهن - خیابان خلیجآپارتمانفروش571,600,00091,000,0001391/10/24
13430تهرانشیوا - کوچه دوشهیدآپارتمانفروش462,600,000120,000,0001391/10/24
Page top