املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,190 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21085تهرانشریعتیاداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21086تهرانشهرآراآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001393-07-17
21087تهرانشهرآراآپارتمانفروش1863,800,000706,800,0001393-07-17
21088تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001393-07-17
21089تهرانشهرزیباآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-07-17
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21091تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001393-07-17
21092تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-17
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-07-17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393-07-17
21095تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-17
21096تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,000,000415,000,0001393-07-17
21097تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش644,000,000256,000,0001393-07-17
21098تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-17
21099تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,250,000550,000,0001393-07-17
21100تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-17
21101تهرانفاطمیاداریفروش976,000,000582,000,0001393-07-17
21102تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش956,850,000650,000,0001393-07-17
21103تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21104تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-07-17
21105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001393-07-17
21106تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393-07-17
21107تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001393-07-17
21108تهراناختیاریه شمالی کلنگیفروش386کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21109تهرانقیطریهکلنگیفروش65525,000,00016,375,000,0001393-07-17
21110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,315,000650,000,0001393-07-17
21111تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393-07-17
21112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393-07-17
21114تهرانسهروردیآپارتمانفروش808,200,000656,000,0001393-07-17
Page top