املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,142 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21301تهرانپیامبرمغازهفروش019,100,000601,650,0001393-07-19
21302تهراننیروی هواییآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393-07-19
21304تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش443,865,000170,000,0001393-07-19
21305تهرانپیروزیآپارتمانفروش452,450,000110,000,0001393-07-19
21306تهرانپیروزیمغازهفروش3014,000,000420,000,0001393-07-19
21307تهراننیروی هواییآپارتمانفروش674,800,000321,600,0001393-07-19
21308تهرانتجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393-07-19
21309تهرانتهران نوآپارتمانفروش543,150,000170,000,0001393-07-19
21310تهرانتهران نوآپارتمانفروش1484,500,000666,000,0001393-07-19
21311تهرانتهران نوکلنگیفروش37012,000,0004,440,000,0001393-07-19
21312تهرانتهران نوآپارتمانفروش483,550,000170,000,0001393-07-19
21313تهرانتهران نوآپارتمانفروش523,500,000182,000,0001393-07-19
21314تهرانتهران نوآپارتمانفروش1083,400,000367,200,0001393-07-19
21315تهرانتهران نوآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393-07-19
21316تهرانتهران نوآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-19
21317تهرانتهران نوآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001393-07-19
21318تهرانجردناداریفروش9610,000,000960,000,0001393-07-19
21319تهرانجردنآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-07-19
21320تهرانجردناداریفروش10512,500,0001,312,500,0001393-07-19
21321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش613,770,000230,000,0001393-07-19
21322تهرانجنت آبادمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-07-19
21323تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001393-07-19
21324تهراننیروی هواییآپارتمانفروش403,875,000155,000,0001393-07-19
21325تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-19
21326تهرانپیروزیآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393-07-19
21327تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393-07-19
21328تهرانجردنمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001393-07-19
21329تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-19
21330تهرانجهان کودکاداریفروش15012,000,0001,800,000,0001393-07-19
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393-07-19
Page top