جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,231 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14044تهرانخیابان آبشارآپارتمانفروش482,600,000128,000,0001392/05/31
14047تهرانخیابان اشرفی اصفهانیآپارتمانفروش9653,000,0005,088,000,0001392/05/31
14036تهرانپیروزی - خیابان زینتی افخمکلنگیفروش3983,600,000,0001392/05/29
14011تهراننازی آباد - خیابان بهمنيارآپارتمانفروش1701,647,000280,000,0001392/05/23
14013تهرانخیابان ابوسعیدآپارتمانفروش933,000,000280,000,0001392/05/23
14008تهرانتهرانسرا - خیابان باشگاهآپارتمانفروش723,800,000271,434,0001392/05/22
14009تهراناشرفی اصفهانی - خیابان مختاریآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001392/05/22
14005تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش513,125,000250,000,0001392/05/21
14002تهرانمیدان حر - خیابان خیامآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001392/05/18
13999تهراننازی آباد - خیابان شهید رجاییآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001392/05/16
13765تهرانمیرداماد - میدان میناآپارتمانفروش2157,500,0001,612,000,0001392/05/13
13987تهرانخیابان مسیل گلشن دوستآپارتمانفروش633,500,000220,000,0001392/05/10
13887تهرانخیابان اختیاریهکلنگیفروش12018,000,0001392/05/09
13982تهرانبهار - خیابان طالقانی شرقی تجاریفروش18755,000,00012,000,000,0001392/05/08
13977تهرانيادگارامام - دستغيبآپارتمانپیش فروش903,100,000279,000,0001392/05/07
13963تهرانمرزداران - خیابان ناهیدآپارتمانفروش866,200,000530,000,0001392/05/03
13969تهرانشهران - خیابان شهید طوقانیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001392/05/03
13956تهرانپل گیشا - خیابان پرندهآپارتمانفروش405,300,000212,000,0001392/05/02
13958تهرانتهرانسرا - خیابان شهرداریآپارتمانفروش753,507,000263,000,0001392/05/02
13959تهرانشهران - خیابان مخابراتآپارتمانفروش2306,400,000800,000,0001392/05/02
13952تهرانخیابان سرآسیابآپارتمانفروش772,000,000155,000,0001392/05/01
13954تهرانخیابان حبیب الهی - خارکآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001392/05/01
13943تهرانمرزداران - خیابان البرزآپارتمانفروش1847,350,0001,350,000,0001392/04/30
13938تهرانیاخچی آباد - خیابان تولاییآپارتمانفروش643,150,000200,000,0001392/04/26
13939تهرانآيت الله كاشانی - خیابان هجرتآپارتمانفروش706,000,000600,000,0001392/04/26
13929تهرانخیابان افسریهآپارتمانفروش602,200,000132,000,0001392/04/21
13924تهراندماوند - خیابان زرکشآپارتمانفروش503,300,000165,000,0001392/04/19
13911تهراناشرفی اصفهانی - خیابان شقایقآپارتمانفروش835,100,000423,000,0001392/04/16
13918تهرانخیابان خاورانآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001392/04/16
13916تهرانپیروزی - خیابان شکوفه آپارتمانفروش513,235,000165,000,0001392/04/15
Page top