جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15233تهراندربند - خیابان اسداللهیآپارتمانفروش1055,040,000530,000,0001393/04/30
15234تهرانخیابان 17 شهریورمغازهفروش258,000,000200,000,0001393/04/30
15235تهراننواب صفوی - خیابان سينا غربیآپارتمانفروش542,700,000150,000,0001393/04/30
15224تهرانمیدان حر - خیابان پاستور شرقیکلنگیفروش2406,000,000950,000,0001393/04/26
15207تهرانسنگلج - خیابان وحدت اسلامیآپارتمانفروش792,600,000220,000,0001393/04/21
15199تهرانتهرانپارس - خیابان 180 غربیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/04/19
15182تهرانتهرانپارس - خیابان تیرانداز تجاریفروش1258,000,0001,000,000,0001393/04/16
15168تهرانخیابان سراجآپارتمانفروش733,400,000250,000,0001393/04/14
15170تهرانخیابان شهرانآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393/04/14
15156تهرانوحیدیه - خیابان شهید مدنیآپارتمانفروش603,160,000190,000,0001393/04/12
15158تهرانیافت آباد - خیابان بلوار معلمآپارتمانفروش712,000,000140,000,0001393/04/12
15147تهرانریآپارتمانفروش743,100,000240,000,0001393/04/10
15152تهرانپیروزی - خیابان پیچککلنگیفروش100400,000,0001393/04/10
15153تهراننازی آباد - خیابان رحیمیآپارتمانفروش1164,900,000568,400,0001393/04/10
15137تهراننارمک - خیابان سمنگانآپارتمانفروش5244,500,000230,000,0001393/04/08
15138تهرانمالک اشتر - خیابان قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393/04/08
15141تهرانباغ فیض - خیابان اشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,000,000960,000,0001393/04/08
15122تهراننارمک - خیابان سامانآپارتمانفروش473,800,000179,000,0001393/04/05
15123تهراننیرو هوایی - خیابان پورجلالیآپارتمانفروش473,820,000180,000,0001393/04/05
15114تهرانابوذر - خیابان ده حقیآپارتمانفروش903,100,000294,000,0001393/04/04
15116تهرانخیابان شهید اجاره دارآپارتمانفروش413,530,000145,000,0001393/04/04
15103تهرانشریعتی - خیابان صمدیآپارتمانفروش110253,000,0001393/04/02
15095تهرانیافت آباد - خیابان الغدیرآپارتمانفروش652,200,000143,000,0001393/04/01
15089تهرانبلوار پروین - خیابان 133 شمالیتجاریفروش3214,200,000454,400,0001393/03/31
15091تهرانخیابان سبلان جنوبیآپارتمانفروش543,300,000175,000,0001393/03/31
15079تهرانخیابان طوس بعد از کارون کلنگیفروش1805,300,000572,200,0001393/03/29
15081تهرانخیابان جیحون بعد از دامپزشکی آپارتمانفروش563,720,000208,650,0001393/03/29
15071تهرانخیابان سبحانیآپارتمانفروش592,350,000137,000,0001393/03/28
15073تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش513,500,000178,000,0001393/03/28
15069تهرانمشیریه - خیابان 20 متری اعظمکلنگیفروش743,590,000470,000,0001393/03/27
Page top