جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,902 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85246تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/06/27
85245تهرانبهبودیآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001395/06/27
85242تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش758,000,0001395/06/27
85241تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش916,500,000591,500,0001395/06/27
81011تهرانفرمانیه غربی آپارتمانخرید13010,000,0001,300,000,0001395/06/26
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/06/26
79089تهرانفرصت شیرازیمستغلاترهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/06/26
74687تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش67کارشناسیکارشناسی1395/06/26
75187تهرانقیطریهاداریفروش142کارشناسیکارشناسی1395/06/26
85219تهرانمیدان کاجاداریرهن و اجاره1706,000,00050,000,0001395/06/25
85221تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره671,800,0005,000,0001395/06/25
85238تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000150,000,0001395/06/25
85232تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/25
85237تهراننیاورانآپارتمانرهن271900,000,0001395/06/25
85233تهرانولنجکاداریرهن و اجاره1159,000,000100,000,0001395/06/25
85240تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/25
85239تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/25
85228تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/25
85222تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00030,000,0001395/06/25
85225تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/25
85236تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1155,000,00050,000,0001395/06/25
85235تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/25
85234تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/25
85223تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1383,300,000100,000,0001395/06/25
85229تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره227کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85230تهرانپارک ویآپارتمانرهن210550,000,0001395/06/25
85231تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره92028,000,000200,000,0001395/06/25
85227تهرانفتحی شقاقیاداریرهن155300,000,0001395/06/25
85226تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن185400,000,0001395/06/25
Page top