جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15932تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393/06/11
15933تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/06/11
15934تهرانگیشاآپارتمانفروش816,000,000486,000,0001393/06/11
15935تهرانسبلانآپارتمانفروش602,916,667175,000,0001393/06/11
15936تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393/06/11
15937تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش504,100,000205,000,0001393/06/11
15938تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش634,300,000270,900,0001393/06/11
15939تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1274,300,000546,100,0001393/06/11
15940تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/06/11
15941تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش227,000,000154,000,0001393/06/11
15942تهرانسعادت آباد - آسمان آپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001393/06/11
15943تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش1236,400,000787,200,0001393/06/11
15944تهرانمیردامادآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393/06/11
15803تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,750,000285,000,0001393/06/10
15802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393/06/10
15801تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001393/06/10
15800تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001393/06/10
15721تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1056,100,000640,500,0001393/06/10
15715تهرانپاسداران آپارتمانفروش2018,700,0001,748,700,0001393/06/10
15709تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش2237,000,0001,561,000,0001393/06/10
15705تهرانتجریشآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/06/10
15704تهرانتجریشاداریفروش459,000,000405,000,0001393/06/10
15761تهرانخيابان مداينآپارتمانفروش585,200,000300,000,0001393/06/10
15760تهرانهنگام - آزادگانآپارتمانفروش835,200,000440,000,0001393/06/10
15759تهران17 شهریور- آهنگ آپارتمانفروش683,500,000358,000,0001393/06/10
15758تهرانشهران آپارتمانفروش505,500,000275,000,0001393/06/10
15757تهرانعلم و صنعتآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001393/06/10
15756تهرانتهران نوآپارتمانفروش854,200,000363,000,0001393/06/10
15843تهراننظام آبادکلنگیفروش100710,000,0001393/06/10
15840تهراننظام آباد شمالی آپارتمانفروش483,650,000175,000,0001393/06/10
Page top