املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,129 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22265تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش466,740,000310,000,0001393-07-27
22266تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001393-07-27
22267تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش964,166,667400,000,0001393-07-27
20887تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393-07-26
22024تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001393-07-26
22031تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22013,000,0002,860,000,0001393-07-26
22032تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17610,500,0001,848,000,0001393-07-26
22033تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001393-07-26
22034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393-07-26
22035تهرانصادقیهآپارتمانفروش1125,250,000588,000,0001393-07-26
22036تهرانآفریقااداریفروش9112,500,0001,137,500,0001393-07-26
22037تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001393-07-26
22038تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش8611,500,000989,000,0001393-07-26
22039تهرانجهان کودکاداریفروش11616,000,0001,856,000,0001393-07-26
22040تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-07-26
22041تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393-07-26
22042تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56014,000,0001393-07-26
22043تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001393-07-26
22044تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001393-07-26
22045تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1686,700,0001,098,800,0001393-07-26
22046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001393-07-26
22047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001393-07-26
22048تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-26
22049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001393-07-26
22050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-07-26
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393-07-26
22052تهرانازگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001393-07-26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22054تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001393-07-26
22055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش763,820,000290,000,0001393-07-26
Page top