املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,188 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش753,826,667287,000,0001393-07-28
22289تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش564,300,000240,800,0001393-07-28
22290تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش765,500,000418,000,0001393-07-28
22291تهراناقدسیه _ سپندآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001393-07-28
22294تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393-07-28
22295تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش923,500,000322,000,0001393-07-28
22298تهرانیوسف آباداداریفروش1344,800,000643,200,0001393-07-28
22299تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-07-28
22300تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001393-07-28
22303تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش973,600,000349,200,0001393-07-28
22304تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393-07-28
22306تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-07-28
22307تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-07-28
22308تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,200,000312,000,0001393-07-28
22311تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393-07-28
22312تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش935,200,000480,000,0001393-07-28
22319تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش844,550,000382,200,0001393-07-28
22323تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001393-07-28
22326تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-07-28
22329تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001393-07-28
22331تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393-07-28
22338تهراناقدسیهکلنگیفروش98025,000,00024,500,000,0001393-07-28
22340تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-07-28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393-07-28
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393-07-28
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393-07-28
22362تهراناقدسیهکلنگیفروش37116,000,0005,936,000,0001393-07-28
14352تهرانشهرک راه آهنزمینفروش3006,000,0001,800,000,0001393-07-27
20056تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانپیش فروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-27
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393-07-27
Page top