املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,183 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23213تهرانشهرك دانشگاه شريفآپارتمانفروش923,200,000294,000,0001393-08-06
23216تهرانقصرالدشت آپارتمانفروش353,150,000110,000,0001393-08-06
23217تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش704,200,000300,000,0001393-08-06
23219تهرانجمهوری آپارتمانفروش663,800,000250,000,0001393-08-06
23221تهرانگلبرگ غربيآپارتمانفروش403,400,000132,000,0001393-08-06
23222تهرانکمیل - کارونآپارتمانفروش802,500,000220,000,0001393-08-06
23223تهران بلوار فردوسآپارتمانفروش715,500,000390,500,0001393-08-06
23228تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش663,600,000238,000,0001393-08-06
23229تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش383,300,000125,500,0001393-08-06
23230تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش677,100,000476,000,0001393-08-06
23284تهرانشیرگاه کارخانجاتفروش790200,000320,000,0001393-08-06
23095تهرانجیحونآپارتمانفروش66کارشناسیکارشناسی1393-08-05
23105تهرانهشتگردکارخانجاتفروش8,4002,000,00022,000,000,0001393-08-05
21752تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1801,300,000,0001393-08-04
22848تهراندولتکلنگیفروش28014,500,0004,060,000,0001393-08-04
22854تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393-08-04
22855تهرانسبلان شمالیمستغلاتفروش12014,285,0001,000,000,0001393-08-04
22856تهرانستارخاناداریفروش226,000,000132,000,0001393-08-04
22861تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001393-08-04
22862تهرانستارخانآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393-08-04
22865تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6312,500,000787,500,0001393-08-04
22866تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393-08-04
22867تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393-08-04
22871تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش705,100,000306,000,0001393-08-04
22873تهرانستارخانآپارتمانفروش1924,690,000900,000,0001393-08-04
22876تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش873,500,000304,500,0001393-08-04
22877تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001393-08-04
22881تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-08-04
22882تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393-08-04
22888تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-08-04
Page top