جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,819 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85234تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/25
85223تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1383,300,000100,000,0001395/06/25
85229تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره227کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85230تهرانپارک ویآپارتمانرهن210550,000,0001395/06/25
85231تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره92028,000,000200,000,0001395/06/25
85227تهرانفتحی شقاقیاداریرهن155300,000,0001395/06/25
85226تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن185400,000,0001395/06/25
85224تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/25
85220تهرانشهرک کیهانآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/25
85218تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/06/25
85217تهرانزرگندهآپارتمانرهن127180,000,0001395/06/25
85216تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/06/25
85215تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2003,300,000250,000,0001395/06/25
85213تهراندوراهی قلهکمستغلاترهن110700,000,0001395/06/25
84922تهرانوطن پورآپارتمانرهن و اجاره1806,500,00060,000,0001395/06/25
85212تهرانقلهکمغازهرهن90500,000,0001395/06/25
85211تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره1323,000,00030,000,0001395/06/25
85210تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2753,000,000250,000,0001395/06/25
85207تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره854,800,00050,000,0001395/06/25
85209تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1726,000,00080,000,0001395/06/25
85208تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره686,000,00020,000,0001395/06/25
85206تهرانآپادانااداریاجاره9325,000,0001395/06/25
85205تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره42014,000,000100,000,0001395/06/25
85201تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/25
85199تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1651,500,00080,000,0001395/06/25
85200تهرانشهید عراقی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1753,000,000200,000,0001395/06/25
85202تهرانهخامنشآپارتمانرهن و اجاره90600,00070,000,0001395/06/25
85203تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000100,000,0001395/06/25
85204تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1251,700,00080,000,0001395/06/25
85198تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره2607,000,000200,000,0001395/06/25
Page top