جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393/06/17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393/06/17
16769تهرانپاسدارانکلنگیفروش028,000,0001393/06/17
16777تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1928,000,0001,536,000,0001393/06/17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393/06/17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393/06/17
16780تهراناقدسیهمغازهفروش1830,000,000540,000,0001393/06/17
16781تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/06/17
16782تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001393/06/17
16783تهرانپاسداراناداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393/06/17
16785تهرانبنی هاشممغازهفروش2227,000,000594,000,0001393/06/17
16786تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش2221,500,000,0001393/06/17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/06/17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393/06/17
16803تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001393/06/17
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393/06/17
16812تهرانپاسداران - نگارستاناداریفروش609,200,000552,000,0001393/06/17
16813تهرانپاسداران - نگارستاناداریفروش759,200,000690,000,0001393/06/17
16819تهرانازگلآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393/06/17
16820تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13610,300,0001,400,000,0001393/06/17
16823تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393/06/17
16824تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,600,000538,200,0001393/06/17
16832تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393/06/17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393/06/17
16834تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001393/06/17
16835تهرانپاسدارانآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/17
16862تهرانجمهوريتجاریفروش12815,000,0001,920,000,0001393/06/17
16566تهرانشادآباد - بازار آهنتجاریفروش487,000,000336,000,0001393/06/16
16687تهران22 بهمنآپارتمانفروش825,500,000450,000,0001393/06/16
15824تهرانیوسف آباد مغازهفروش9515,000,0001,425,000,0001393/06/15
Page top