جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,000 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85433تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره262کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85423تهرانمنظریهآپارتمانرهن230600,000,0001395/06/28
85422تهراننفت شمالی آپارتمانرهن و اجاره1384,000,00050,000,0001395/06/28
85421تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1503,200,00035,000,0001395/06/28
85442تهرانمینی سیتیاداریرهن85140,000,0001395/06/28
85441تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,12030,000,000100,000,0001395/06/28
85439تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/06/28
85438تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/28
85437تهرانبر گاندیاداریرهن و اجاره2068,500,00070,000,0001395/06/28
85436تهرانگاندیاداریرهن و اجاره30015,000,000500,000,0001395/06/28
85435تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,700,00050,000,0001395/06/28
85434تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/28
85432تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/06/28
85430تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/28
85429تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/06/28
85427تهرانآبان شمالی آپارتمانرهن و اجاره922,100,00025,000,0001395/06/28
85420تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/06/28
85424تهرانمطهری مغازهرهن و اجاره31350,000,000500,000,0001395/06/28
85419تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1358,000,00060,000,0001395/06/28
85411تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره522,200,00020,000,0001395/06/28
85409تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1013,000,00045,000,0001395/06/28
85403تهرانحکمت غربیآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/06/28
85402تهرانفیطریهمستغلاترهن و اجاره90047,000,000150,000,0001395/06/28
85412تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/28
85410تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1163,500,000100,000,0001395/06/28
85415تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره621,500,00030,000,0001395/06/28
85416تهرانطرشتآپارتمانرهن8471,000,0001395/06/28
85417تهرانفلکه دوم صادقیهاداریرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/28
85414تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/06/28
85413تهرانفاطمیآپارتمانرهن7590,000,0001395/06/28
Page top