جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,134 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18190تهرانازگلآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/25
18191تهرانازگلآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/06/25
18192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001393/06/25
18193تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
18194تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2330,000,000690,000,0001393/06/25
18197تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/25
18198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393/06/25
18199تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393/06/25
18201تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/06/25
18202تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001393/06/25
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393/06/25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/06/25
18208تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/25
18209تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393/06/25
18210تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/06/25
18211تهرانبرق الستومآپارتمانفروش824,300,000352,600,0001393/06/25
18213تهرانزمزممغازهفروش22311,500,0002,600,000,0001393/06/25
18214تهرانبلوار فردوساداریفروش1065,000,000530,000,0001393/06/25
18215تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/06/25
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393/06/25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393/06/25
18221تهرانبلوار فردوساداریفروش1056,800,000714,000,0001393/06/25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393/06/25
18226تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1563,300,000514,800,0001393/06/25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393/06/25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/06/25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393/06/25
18233تهرانشهرک غربمغازهفروش3114,520,000450,000,0001393/06/25
Page top