جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,425 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19788تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/07/05
19789تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش753,520,000264,000,0001393/07/05
19790تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393/07/05
19791تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001393/07/05
19792تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2149,000,0001,926,000,0001393/07/05
19793تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,900,0001,130,300,0001393/07/05
19794تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001393/07/05
19795تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/07/05
19796تهرانپاسداران آپارتمانفروش15511,900,0001,844,500,0001393/07/05
19797تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1756,500,0001,137,500,0001393/07/05
19798تهرانپاسداران آپارتمانفروش1327,580,0001,000,000,0001393/07/05
19800تهرانپاسداران - هرویاداریفروش708,000,000560,000,0001393/07/05
19801تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001393/07/05
19803تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001393/07/05
19804تهراناقدسیهآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393/07/05
19805تهراناقدسیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001393/07/05
19806تهراناقدسیهآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/07/05
19807تهراناختیاریهآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393/07/05
19808تهرانجیحونآپارتمانفروش473,200,000149,000,0001393/07/05
19506تهرانباغ فیضآپارتمانفروش724,300,000309,600,0001393/07/03
19507تهرانباغ فیضآپارتمانفروش504,800,000240,000,0001393/07/03
19508تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393/07/03
19509تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/07/03
19510تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش23210,000,0002,320,000,0001393/07/03
19511تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001393/07/03
19512تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش37211,500,0004,278,000,0001393/07/03
19513تهرانبلوار فردوساداریفروش976,200,000601,400,0001393/07/03
19514تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش664,000,000264,000,0001393/07/03
19515تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش504,300,000215,000,0001393/07/03
19516تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش723,680,556265,000,0001393/07/03
Page top