املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,142 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26800تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11816,500,0001,947,000,0001393-09-10
26801تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28516,600,0004,731,000,0001393-09-10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393-09-10
26819تهرانقیطریهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-10
26821تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20514,500,0002,972,500,0001393-09-10
26824تهرانفرمانیهکلنگیفروش11330,000,0003,390,000,0001393-09-10
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393-09-10
26845تهرانتیرانداز (حجرابن عدی)زمینفروش41212,000,0005,000,000,0001393-09-10
26847تهرانیافت آبادزمینفروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-10
26526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1526,300,000957,600,0001393-09-09
26527تهرانالهیهاداریفروش6018,000,0001,080,000,0001393-09-09
26528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001393-09-09
26529تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-09-09
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393-09-09
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
26535تهرانپیروزیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-09-09
26536تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393-09-09
26537تهرانپیروزی - پرستاراداریفروش1006,000,000600,000,0001393-09-09
26538تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش402,550,000102,000,0001393-09-09
26539تهرانتجریشآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393-09-09
26540تهرانتهران نوکلنگیفروش86473,000,0001393-09-09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393-09-09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26545تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش403,000,000120,000,0001393-09-09
26546تهرانتهرانپارسکلنگیفروش9009,000,0001393-09-09
Page top